Yrittäjyys perustuu osaamiseen

Yrittäjän oma osaaminen on yksi yrityksen tärkeimmistä voimavaroista ja sitä tarvitaan yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Osaamisesta on pidettävä koko ajan huolta ja varmistettava, että se on ajan tasalla.

Teknologia ja markkinat muuttuvat nopeasti ja toimialaosaamisen lisäksi yrittäjä tarvitsee muun muassa uuden teknologian, johtamisen tai markkinoinnin osaamista.

Suomessa on erinomaiset mahdollisuudet kouluttaa itseään ja täydentää osaamistaan.

Lataa Yrittäjän osaaminen -opas

Lataa Yrittäjän osaaminen -opas

Oppaassa kerromme, mitä yrittäjä voi tehdä varmistaakseen oman kehittymisensä.