Tutkimus

Mielipidetiedustelut

Mielipidetiedustelut selvittää yleisesti mielipiteitä ja näkemyksiä.

Tutkimuksen tekee Kantar TNS Suomen Yrittäjien tilaamana.

Aineisto edustaa maamme 18-79-vuotiasta väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, p. 040 504 1944


Mielipidetiedustelut 2019

Maaliskuu 2019

Helmikuu 2019

  • Paikallinen sopiminen
    63 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi voida sopia työehtosopimuksista poiketen, jos sekä työntekijät että työnantaja niin tahtovat. Tieto käy ilmi Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemästä mielipidetiedustelusta. Kyselyyn vastasi 1078 ihmistä. Tiedot kerättiin tammikuun 2019 lopussa.
    » Kalvosarja