Tutkimukset

Työehtosopimusten kattavuus, palkat ja työllisyys

Tutkimus

31.12.2000 Tiivistelmä Työsopimuslain uudistuksen tavoitteena on muuttaa lakia vastaamaan yritystoiminnan muuttunutta toimintaympäristöä. Pääasiallisena tavoitteena lakia uudistettaessa pitäisi olla mahdollisimman hyvän…

PK-Yritysbarometri 2/2000

Tutkimus

1.9.2000 Tiivistelmä tuloksista Suhdanneodotukset ovat myönteiset Pk-yritysten arviot sekä oman toimialan, että oman yrityksen suhdannenäkymistä tukevat yleistä käsitystä siitä, että…

Pk-yrityksen tilinpäätös 1999-katsaus

Tutkimus

30.5.2000 Esipuhe Pk-yrityksen tilinpäätös 1999 -julkaisu kertoo Suomen ja Ruotsin pk-sektorin taloudellisesta tilasta vuosituhannen vaihteessa. Katsauksen pääpaino on tilinpäätösvuodessa 1999,…

Yrittäjien käsitys kuntien elinkeinopolitiikasta 2000

Tutkimus

1.5.2000 Tiivistelmä Yrittäjien toiveet kuntien elinkeinopolitiikan kehittämisessä painottuvat byrokratian vähentämiseen sekä kansainvälistymisen ja verkostoitumisen tukemiseen. Yrittäjät ovat sisäistäneet hyvin uuden…

Rahoitustiedustelu toukokuu 2000

Tutkimus

1.5.2000 Tiivistelmä tuloksista Yritysten rahoitustarpeet ovat edelleen vähäisiä Pk-yritysten rahoitustarpeet ovat kaikkiaan todella harvinaisia, sillä vain joka toisella yrityksellä on…

Pienyritysten verorasitus EU-valtioissa

Tutkimus

16.11.1999 Tiivistelmä tuloksista Pienyritysten verorasitus EU-valtioissa Selvityksen perusteella voidaan havaita, että Enemmistössä tutkituista maista veropohjan laskenta ei riipu yritysmuodosta eli…