Työpaikkasopimisen termit

Työpaikkasopimisesta keskusteltaessa käytetään usein sanoja, jotka eivät ole kaikille tuttuja. Tiedätkö, mitä tarkoittavat esimerkiksi puolipakottava työlainsäädäntö, järjestäytymätön yritys ja luottamusvaltuutettu?

Lainsäädäntöä, jolla säädellään työn tekemistä ja teettämistä, esimerkiksi työsopimuslaki, työaikalaki ja vuosilomalaki. Siitä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Se valmistelee työlainsäädäntöä yhdessä työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen kanssa. Suomen Yrittäjät on mukana valmistelussa.

Ei voi sopia toisin.

Voi sopia työehtosopimuksella toisin.

Voi sopia työntekijän ja työnantajan välillä toisin.

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista. Työehtosopimuksia on yleissitovia ja normaalisitovia.

Mahdollisuus sopia työ ehdoista ja -ajoista työpaikalla yhdessä sopien toisin kuin työehtosopimus määrää. Työlainsäädäntöä on aina noudatettava.

Yritys, joka kuuluu työnantajaliittoon, ja noudattaa normaalisitovaa työehtosopimusta. Näitä yrityksiä on Suomessa on noin 20 000.

Yritys, joka ei kuulu työnantajaliittoon. Osa noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta. Näitä yrityksiä on Suomessa noin 50 000. Osa kuuluu niin sanottuun vapaaseen kenttään, eli niillä ei ole työehtosopimusta ollenkaan. Näitä yrityksiä on Suomessa noin 20 000.

Työntekijä, joka kuuluu johonkin ammattiliittoon.

Työntekijä, joka ei kuulu ammattiliittoon.

Työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies. Hänen on kuuluttava työehtosopimuksen sopineeseen ammattiliittoon, ja hänen valintaansa voivat pääsääntöisesti osallistua vain samaan ammattiliittoon kuuluvat työntekijät. Luottamusmiehiä on arviolta 3000–5000 yrityksessä.

Työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 3 §:n mukainen luottamusvaltuutettu, jonka voi kuulu ammattiliittoon tai olla kuulumatta. Luottamusvaltuutetun valintaan voivat osallistua kaikki työntekijät.