Palkka ja muut korvaukset

Palkan suuruus määräytyy työsopimuksen sekä työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaan. Ellei työnantajaa sitovaa työehtosopimusta ole, on työntekijälle maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Palkka voidaan määrätä kuukausi- tai tuntipalkan sijasta myös tulokseen perustuvana urakkapalkkana tai provisiona, kunhan tällainen ei alita työehtosopimuksen palkkaminimiä.

Työsopimuslain mukaan palkka on maksettava palkanmaksukauden viimeisenä päivänä, ellei työsopimuksessa toisin sovita. Kun palkka lasketaan viikolta tai pidemmältä ajalta, on palkka maksettava kerran kuussa. Tuntipalkka tai alle viikon jaksolta määräytyvä palkka tulee maksaa kahden viikon välein. Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei työsopimuksessa ole muuta sovittu.

Neuvontaa puhelimitse jäsenille oikeudellisissa asioissa

Ikoni kahdesta henkilöstä

Neuvontapalvelu

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu
Arkisin klo 8–18

Vuosilomapalkka

Työntekijällä on oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa. Lomapalkan laskentatapa määräytyy sen mukaan, mitä palkkaustapaa työntekijään sovellettiin lomanmääräytymisvuoden päättyessä.

Lue lisää: vuosilomapalkka.

Tulorekisteri

Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Tulorekisteri mahdollistaa palkkatietojen ilmoittamisen automatisoinnin. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta ne välitetään eri käyttäjille.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa ja tulonsaajakohtaisesti.

Lue lisää: Tulorekisteri.

Alakohtaiset palkkataulukot löydät jäsenpalvelusta
Siirry jäsenpalveluun

Työehtosopimukset

Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista.

Paikallinen sopiminen

Useissa työpaikoissa työehdoista kuten palkasta ja muista eduista sovitaan yhdessä. Sopimisvapaus on alakohtaista, eikä kaikilla työpaikoilla mahdollista.