Arkipyhät 2022

Arkipyhäpäivät ja niiden korvattavuus määräytyy työehtosopimusten perusteella. Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettavat korvaukset tulee tarkastaa oman toimialan työehtosopimuksesta.

Lain mukaan ainoa palkallinen vapaapäivä on itsenäisyyspäivä, jos se olisi muutoin ollut työntekijän normaali työpäivä. Arkipyhien palkallisuus määrittyy työehtosopimusten mukaan, joista useimmat säätävät työntekijälle korvauksen menetystä ansiosta arkipyhän takia lyhentyvän työviikon takia. Lisäksi jotkut työehtosopimusratkaisut voivat sisältää määräyksiä työajan pidennyksestä, jotka tuovat työehtosopimuksissa muutoksia arkipyhämääräyksiin ja niihin liittyviin käytäntöihin. Joissakin tapauksissa työajan pidennys voidaan toteuttaa muuttamalla arkipyhiä normaaleiksi työpäiviksi.

Tarkista aina oman alan työehtosopimusten perusteella määrittyvät arkipyhäpäivät ja niiden korvattavuus. Kaikilla aloilla arkipyhiksi ei lueta samoja päiviä.

 

Arkipyhät 2022

1.1.(lauantai)Uudenvuodenpäivä
6.1.(torstai)Loppiainen
15.4.(perjantai)Pitkäperjantai
18.4.(maanantai)Toinen pääsiäispäivä
26.5.(torstai)Helatorstai
24.6
25.6.
(perjantai)
(lauantai)
Juhannusaatto (epävirallinen)
Juhannuspäivä
5.11.(lauantai)Pyhäinpäivä
6.12.(tiistai)Suomen itsenäisyyspäivä
24.12.(lauantai)Jouluaatto (epävirallinen)
25.12.(sunnuntai)Joulupäivä
26.12.(maanantai)Tapaninpäivä eli toinen joulupäivä

Hyödynnä jäsenedut

Scandic huone
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous Scandic

Holiday club
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous Holiday Club

Greenstar kuva
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous GreenStar Hotels

Clarion-hotelli
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous Clarion Hotels

Kaupan ala ja arkipyhät

Kaupan alan työehtosopimus ja vuosivapaajärjestelmä

Arkipyhän vaikutukset työaikaan ja niistä maksettaviin korvauksiin kannattaa aina tarkistaa työehtosopimuksesta.

Kaupan alalla siirryttiin jo vuoden 2017 alusta aiemmin voimassa olleesta arkipyhäjärjestelmästä vuosivapaajärjestelmään. Siinä arkipyhillä ei ole työaikaa lyhentävää vaikutusta, eikä niiltä makseta arkipyhäkorvausta. Mikäli töitä tehdään pyhäpäivinä, tehdyiltä työtunneilta maksetaan tuplapalkka.

Arkipyhiä koskeneen työajan lyhennyksen sijasta työntekijät ansaitsevat tekemiään työtunteja vastaan vuosivapaita. Niiden arvo on kaikille sama.

Vaihtoehtona viikkotyöajan pidentäminen 38 tuntiin viikossa

Jos työpaikalla (kaupan ala) todetaan yhteisesti vuosivapaajärjestelmän olevan liian hankala toteuttaa, voidaan siellä yhteisesti sopia niin, että noudatetaan vanhaa arkipyhäjärjestelmää. Tällöin sovitaan työehtosopimuksen mukaan työntekijän säännöllisen viikkotyöajan nostamisesta 37,5 tunnista 38 tuntiin ja että yhden arkipyhän työaikaa lyhentävä vaikutus on 7,5 tunnin sijaan 7,6 tuntia. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Viikkotyöajan pidentäminen sopii esimerkiksi yrityksiin, joissa työskentelee pääasiassa kokoaikaisia työntekijöitä.

Arkipyhäjärjestelmän säilyttäminen

Kaupan työehtosopimuksen mukaan on mahdollista sopia, että työpaikkakohtaisen sopimisen johdosta yritykseen tai sen osaan ei sovelleta Kaupan TES:n vuosivapaajärjestelmää, vaan arkipyhäjärjestelmää koskevat määräykset ovat voimassa sopimuksen ajan. Sopimus on voimassa aina vähintään kalenterivuoden kerrallaan, eikä työaikajärjestelmiä voi vaihtaa kalenterivuoden aikana. Sopimuksen kestosta ja irtisanomisesta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.

MaRa-alalla käytössä vuosivapaajärjestelmä

Myös matkailu- ja ravintola-alan työehtosopimuksessa on käytössä niin kutsuttu vuosivapaajärjestelmä, jossa palkallisten vuosivapaapäivien ansainta perustuu yksinomaa kalenterivuoden aikana tehtyihin tunteihin. Arkipyhäviikolla työskentelyllä ei ole enää merkitystä. Järjestelmä on ollut voimassa vuoden 2017 alusta.