Työnantajan koulutusvähennys

Jos koulutat työntekijöitäsi palkallisella työajalla, on yrityksesi mahdollisesti oikeutettu työnantajan koulutusvähennykseen verotuksessa.

Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että järjestämäsi koulutus perustuu laatimaasi koulutussuunnitelmaan ja liittyy työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin sen hetkisen työnantajan palveluksessa.

Koulutussuunnitelmasta säädetään yhteistoimintalaissa (16 §) ja laissa taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (3 §). Jos yrityksesi ei kuulu yhteistoimintalain piiriin eli työllistää vähemmän kuin 20 henkilöä, koulutussuunnitelma on laadittava taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain mukaan.

Yrityksesi voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta koulutusvähennyksen, joka on laskennallisesti noin puolet koulutusajan palkkakuluista. Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on 1 koulutuspäivä työntekijää kohti eli 6 tuntia koulutusta.

Yrityksesi saa koulutusvähennyksen ainoastaan työntekijän koulutuksesta. Koulutusvähennykseen oikeuttavina työntekijöinä ei pidetä yrityksen vuokraamia vuokratyöntekijöitä. Yrittäjä, esimerkiksi elinkeinonharjoittaja tai osakeyhtiön ainoa osakas, ei ole yrityksensä työntekijä. Myöskään toimitusjohtaja ei ole työsuhteessa, eli häntä ei lasketa työntekijäksi.

Katso nämä: