Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Odotukset paranevat – hivenen

Syksyn pk-barometrissa runsas 400 Uudenmaan Yrittäjien alueen yritystä kertoi tulevaisuuden odotuksistaan. Tulokset olivat samaan aikaan myönteisiä ja myös lievä pettymys. Oman yrityksen suhdannenäkymien paranemiseen uskoi 48 prosenttia vastaajista ja heikkenemiseen 9 prosenttia eli 39 prosenttiyksikköä enemmän. Vastaava saldoluku oli keväällä 2017 +36. Hienoa on, että tilanne paranee. Mutta liki kymmenen vuoden taantuman jälkeen voisi toivoa vielä vahvempia odotuksia.

Nyt onkin tärkeää, että kaikki maan hallituksen ja muut julkisen sektorin päätökset tukevat kasvun mahdollisuuksia. Yrityksille ja kotitalouksille kaivataan enemmän taloudellista liikkumavaraa muun muassa verotusta keventämällä ja valtion velkaantumista hillitsemällä. Kasvun aikana tulee uskaltaa pienentää julkisia menoja.

Myönteiset odotukset ovat erinomainen asia. Toivon kaikille jäsenyrittäjillemme menestystä ja paranevia suhdanteita.

 


Petri Graeffe
toimitusjohtaja, Uudenmaan Yrittäjät

Petri Graeffe