Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työturvallisuudesta yrityksen vetovoimabrändi?

Yrittäjälle uuden työntekijän palkkaaminen on aina iso panostus. Miten tehdä yrityksestä vetomainen ja houkutteleva? Sellainen, joka saa mukaansa ne parhaimmat työntekijät, jotka voivat hyvässä lykyssä nostaa koko yrityksen uuteen lentoon? Valitettavasti yrittäjä ei voi vain napata itselleen niitä motivoituneimpia ja osaavimpia työntekijöitä – myös työntekijät asettavat vaatimuksia yrittäjälle.

Rekrytointiprosessissa halutaan varmistua työntekijän sopivuudesta kyseiseen työhön, ja vastaavasti hakija haluaa varmistua, onko työpaikka sellainen, että siellä voisi turvallisesti ja laadukkaasti tehdä töitä useita vuosia. Tästä hän googlaa tietoa yrityksen kotisivuilta ja somekanavista ennen kuin edes hakeutuu työhaastatteluun.

Parhaat työntekijät vaativat yritykseltä korkeaa turvallisuustasoa, asianmukaisia suojavarusteita ja toimintatapoja sekä laajaa työhyvinvointiin panostamista. Omaa ja perheen hyvinvointia ei haluta riskeerata mahdollisella työtapaturmalla, josta pahimmassa tapauksessa saa kärsiä koko loppuikänsä. Työ on tärkeää, mutta niin on myös muu elämä.

Toki työturvallisuuteen panostaminen on ihan lakisääteinen velvollisuuskin, mutta voisiko siitä tehdä myös näkyvän vetovoimatekijän? Tapaturmatilanteissa asia voi kääntyä päinvastoin; yritys saa negatiivista julkisuutta, jos työpaikalla sattuu vakavia työtapaturmia. Niidenvälttämiseksi yrityksellä tulee olla yksityiskohtainen perehdytysohjelma, erityisesti perehdytettäessä uusiin tai muuttuviin työtehtäviin. Siinä ohjeistetaan toimintatavat ja vaatimukset turvalliseen työskentelyyn. Myös pitkään työssä olleita työntekijöitä tulee muistutella ja kouluttaa säännöllisesti, jotta turvalliset työtavat pysyvät mielessä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain uudistuttua muutama vuosi sitten muodostui käytäntö, jossa perehdytyksen ja ohjeistuksen jälkeen työturvallisuusvastuuta tulee työntekijälle aiempaa enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa, että työturvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta aiheutuvissa työtapaturmissa vähennetään työntekijän saamaa päivärahakorvausta aiempaa herkemmin. Edellytyksenä on, että työnantaja on hoitanut riittävät ja asianmukaiset perehdytykset, ohjeistukset ja koulutukset sekä puuttunut ohjeiden vastaiseen toimintaan. Tämä on varmasti myös yksi syy siihen, miksi tämän päivän työntekijät pitävät aiempaa paremmin huolta siitä, että heillä on kaikki tarvittavat suojaimet käytössään ja edellytykset tehdä työt turvallisesti, koska muuten voi joutua toipumaan työtapaturmasta pienemmällä tilipussilla.

Työturvallisuuteen panostaminen ei välttämättä tarkoita mittavia projekteja, joihin yrittäjällä ei usein olisikaan resursseja. Kyse on asenteesta. Siitä, että nostetaan työturvallisuusasiat esille kokouksissa ja työntekijöiden aamupalavereissa sekä otetaan käyttöön työvälineet, joilla työturvallisuutta on helppo hallinnoida. Viestitään, että turvallisuus on ykkösasia. Tästä kannattaa kertoa myös kotisivuilla ja somekanavissa.

Ikäluokkien pienentyessä kilpailu parhaista työntekijöistä vain kiihtyy. Työturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen panostamalla voidaan saada vaikutettua myös siihen, että pitkään yrityksessä työskennelleet osaajat pysyvät kauemmin työkykyisinä eivätkä koe tarpeelliseksi vaihtaa työpaikkaa tai hakeutua varhennetulle eläkkeelle.

Tässä blogissa kirjoittavat Uudenmaan Yrittäjien kumppanit.

Pia Välimaa

Fennian riskipäällikkö, jonka vastuualueelle kuuluvat työturvallisuus ja ja riskienhallintapalvelut.