Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Uusi työnantaja – laaditaanpa työturvallisuusasiakirja

Yksinyrittäjän menestystarinan merkittävä etappi on päätös siirtyä työnantajaksi. Tarkoituksena on palkatun henkilön avulla menestyä yhä paremmin. Tämä toteutuu, kun tulokas onnistuu parhaalla tavalla työssään. Työsuhteen aloittamiseen liittyy joukko hallinnollisia tehtäviä ja asiakirjojen laadintaa. Työntekijän menestyksen kannalta hyvin tärkeä dokumentti on ns. työturvallisuussuunnitelma (arkikielen ilmaisu), jonka avulla huolehditaan tulokkaan työkyvystä ja hyvinvoinnista.

Muutaman työntekijän yrityksessä turvallisuusasiat mahtuvat yhdelle A-neloselle. Sen laadinta ei kestä liikoja aikoja, mutta saatu hyöty on merkittävä. Työstämisen aikana tulee mietittyä, miten työhön liittyvät fyysiset ja psykososiaaliset haitat vältetään. Yrityksen arjessa on lukemattomia asioita, jotka voivat mennä pieleen, mutta turvallinen työympäristö on työn sujuvuuden kivijalka. Turvallisuuden osalta ei olla kohtalon armoilla, koska siihen voidaan ratkaisevasti vaikuttaa omalla toiminnalla.

Työnantajan omasta turvallisuusosaamisesta ei tarvitse olla huolissaan. Jokainen alansa ammattilainen tuntee työhönsä ja työskentelypaikkaansa liittyvät vaarat. Hän ehkäisee niitä pitkin päivää tarvitsematta erikseen ajatella tai tiedostaa kyseisiä toimintoja. Työnantajana ammattilaisen tulee varmistaa, että myös työntekijä tuntee vaarat ja ehkäisee niitä. Tässä kohtaa turvallisuussuunnitelma on se muistilista, jonka avulla uusi työntekijä perehdytetään turvallisuusosaamiseen.

Hyvä perehdyttäminen on työnantajan valttikortti, jolla henkilöstöä tuetaan menestymään ja vältetään tapaturmat, työperäiset sairaudet sekä uupumiset. Turvallisuudesta kannattaa puhua ja taitoja kerrata säännöllisesti.

 

Faktaa

Tilaaja-tuottaja-suhteessa alihankkijan myyntivaltti on hyvä turvallisuusosaaminen

Turvallisuussuunnitelman virallinen nimi on työsuojelun toimintaohjelma https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/tyosuojelun-toimintaohjelma

https://ttk.fi/files/4562/tyosuojelun_toimintaohjelma_mallilomake_ttk.docx

Turvallisuussuunnitelma perustuu riskien arviointiin

Turvallisuussuunnitelman merkitys on verrattavissa taloussuunnitelmaan

Työturvallisuus on työhyvinvoinnin kivijalka

Lisätietoja Hannulta

Tässä blogissa kirjoittavat Uudenmaan Yrittäjien kumppanit.

Hannu Tamminen

Työturvallisuusasiantuntija, Sceme Training, Järvenpää