Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vaakakupissa valinnanvapaus ja paras mahdollinen hoito

Urheiluortopedi Lasse Lempainen esitti Helsingin Sanomissa 6.4. vakuutusyhtiöiden rajoittavan potilaiden valinnanvapautta. Haasteita on hänen mukaansa erityisesti työtapaturmissa ja liikennevahingoissa.

Vakuutusyhtiön näkökulmasta asiakkaan valinnanvapauden haasteet liittyvät erityisesti terveystoimijoiden avoimuuteen. Omaa terveyttään hoitaessaan asiakkaat haluavat olla valitsemassa hoitopaikkaansa ja hoitavaa lääkäriä. Valinnanvapaus toimii kuitenkin vain, jos terveyspalvelutuottajat ryhtyvät tuottamaan vertailukelpoista tietoa potilaan valinnan tueksi. Potilaiden tulisi saada valintansa tueksi tietoa hoitopaikkojen vaikuttavuudesta, hoitoketjujen toimivuudesta ja laadusta, kuten infektioista ja uusintaleikkauksista. Näin ei tällä hetkellä ole. Potilaiden ja kansanterveydenkin kannalta kansalliset avoimet vaikuttavuusrekisterit ovat tarpeellisia.

Liikenneonnettomuuteen tai vakavaan tapaturmaan jäävä asiakas odottaa saavansa parasta mahdollista hoitoa. Todennäköisesti heillä ei ole olemassa olevaa hoitosuhdetta heidän vammoihinsa erikoistuneeseen erityisosaajaan. Valinnan tulisikin perustua näyttöön perustuvaan vaikuttavaan hoitoon.

LähiTapiolassa tavoitteemme on ohjata asiakkaamme saamaan mahdollisimman vaikuttavaa ja laadukasta hoitoa. Kannustamme asiakkaitamme hakeutumaan hoitoon kumppaneille, joiden hoitotuloksista ja hoitoketjujen vaikuttavuudesta on näyttöä. Vakuutusyhtiöillä on tähän yksittäistä asiakasta paremmat edellytykset, koska käytössämme on kaikkien asiakkaidemme hoitoketjuihin liittyvät vaikuttavuusluvut. LähiTapiolassa tämä tarkoittaa vertailukelpoista tietoa kymmenistä tuhansista potilastapauksista eri hoitolaitoksissa.

Kumppaneidemme kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme laaja-alaisen verkoston ja laadukkaat terveyspalvelut kaikkialla Suomessa. LähiTapiolalla on tiivis yhteistyö myös julkisen sektorin kanssa jo senkin takia, että yksityinen sektori ei tuota kaikkia erikoissairaanhoidon palveluita, joita vakuutetut asiakkaat tarvitsevat. Tästä esimerkkeinä ovat vakavat tapaturmat ja liikennevahingot. Tällä hetkellä asiakkaamme käyttävät yksityisen ja julkisen sektorin palveluita laaja-alaisesti kaikkien Suomen suurimpien toimijoiden tuottamana - kaikkialla Suomessa.

Vakavissa tapaturmissa ja liikenneonnettomuuksissa asiakkaan työkyvyn palauttava hoitoketju on monien vaiheiden summa, jossa ortopedin erityisosaaminen muodostaa yhden palasen. Tavoitteenamme on hallita hoitoketjua asiakkaan eduksi eli huolehtia siitä, että asiakas olisi työkykyinen tai valmis palaamaan harrastustensa pariin mahdollisimman pikaisesti. Toimivassa hoitoketjussa moniammatillinen osaajien tiimi tekee saumattomasti töitä potilaan työkyvyn parantamiseksi, eikä asiakkaan aika kulu odotteluun. Toimiva hoitoketju tarkoittaa myös esimerkiksi tarpeettomien leikkaushoitojen välttämistä. Lopputuloksena sekä asiakas, työnantaja, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö hyötyvät nopeista ja tehokkaista hoitoketjuista.

Terveydenhuollon nykypalvelujen vaikuttavuuden lisäämisen rinnalla etsimme jatkuvasti uusia keinoja käyttää terveyspalveluita. Tästä hyvä esimerkki on tammikuussa avaamamme virtuaalisairaala, jonka tavoitteena on tuoda lääkäri kaikkien henkilövakuutuksen ottaneiden asiakkaidemme ulottuville matalalle kynnyksellä.

Harri Aho
kehitysjohtaja
LähiTapiola

Tässä blogissa kirjoittavat Uudenmaan Yrittäjien kumppanit.

Lähitapiola