Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

T:mi Hanna Hiltunen

Terveellinen ravinto on Hanna Hiltuselle elämäntapa ja työ

Vielä muutama vuosi sitten Hanna Hiltusen perheessä sairasteltiin paljon. Sekä vanhemmilla että lapsilla oli jatkuvaa flunssa- ja tulehduskierrettä. Se sai Hiltusen kiinnostumaan ravitsemuksen ja suoliston kunnon merkityksestä vastustuskyvyn vahvistamisessa. Koko perhe päätyi tekemään muutoksia ruokatottumuksiin. Vähitellen vaivat helpottuivat ja hävisivät lopulta kokonaan.

- Se oli niin iso mullistus, että päädyin aloittamaan funktionaaliseen lääketieteeseen pohjautuvat diplomiravintoneuvojan opinnot. Valmistuin opinnoista vuonna 2015, Hanna Hiltunen kertoo.

Hiltunen on aikaisemmalta koulutukseltaan bio- ja elintarviketekniikan insinööri. Hän työskenteli pitkään Tullissa elintarvikevalvonnan tehtävissä. Toimintakykyä ja jaksamista rajoittava synnynnäinen lihassairaus pakotti Hannan kuitenkin luopumaan työstään. Uusi ura löytyi yrittäjänä ravintoneuvonnan ja –luennoinnin parista.

Yritystoiminnan käynnistämiseen Hiltunen sai arvokasta apua Invalidiliiton hallinnoimasta valtakunnallisesta Yritystä!-hankkeesta. Sen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden keinoin.

- Oma yritykseni oli ensimmäisiä, joita hankkeen puitteissa perustettiin. Sain hankekoordinaattorilta tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, millaisia tukia vammaiset ja osatyökykyiset yrittäjät ovat oikeutettuja hakemaan. Päädyin sittemmin mukaan myös hankkeen asiantuntijaryhmään sekä mentorikoulutukseen. Minulla on ollut jo yksi mentoroitava, jolle olen vuorostani saanut tarjota tukea ja apua yritystoiminnan aloittamiseen, Hiltunen kertoo.

 

Joustavat aikataulut säästävät voimavaroja

Hanna Hiltusen oma yritys tarjoaa ravitsemusneuvonnan palveluita sekä yksilö- että järjestöasiakkaille. Ihmiset hakeutuvat Järvenpäässä sijaitsevalle vastaanotolle tyypillisesti suoliston kuntoon, painonhallintaan ja hormonitoimintaan liittyvien ongelmien vuoksi. Erittäin kysytty palvelu ovat ravitsemukseen liittyvät luennot, joita Hiltunen käy pitämässä muun muassa potilas- ja vammaisjärjestöille.

- Käyn säännöllisesti luennoimassa esimerkiksi Lihastautiliitossa ja Uudenmaan lihastautiyhdistyksessä, joiden toiminnassa olen itsekin aktiivisesti mukana. Moni liikuntakyvyltään rajoittunut kaipaa lisää tietoa ravitsemuksesta, sillä heillä on vähäisen fyysisen aktiivisuuden vuoksi kohonnut riski sairastua mm. tyypin 2 diabetekseen, Hiltunen tietää.

Yrittäjyys on tarjonnut Hanna Hiltuselle mielekkään tavan olla mukana työelämässä, vaikka aikaisemmasta ammatista oli oman sairauden vuoksi jäätävä työkyvyttömyyseläkkeelle. Yrittäjänä Hanna on pystynyt suunnittelemaan työn tekemisen aikatauluja niin, että se tukee sairauden verottamia voimavaroja ja jaksamista.

- Tykkään yrittämisen vapaudesta, oman työn suunnittelusta ja kaikesta siitä luovuudesta, jota saan työssäni käyttää. Yrittäjyys on helpottanut myös työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Olenkin toisinaan ihmetellyt, miksen lähtenyt yrittäjyyden polulle jo aikaisemmin.

 

Yhtä ja samaa yrittäjäverkostoa

Synnynnäinen lihassairaus on Hanna Hiltuselle jokapäiväinen kumppani, joka on huomioitava myös yrittäjän työssä. Jos luentotilaisuus vaatii matkustamista 200 kilometrin päähän, Hanna tarvitsee kuskiksi ja tavaroiden kantajaksi mukaan henkilökohtaisen avustajan.

- Vammaisen ja osatyökykyisen yrittäjän toiminta vaatii tavanomaista enemmän järjestelyjä. Pyörätuolia käyttävä liikuntavammainen yrittäjä joutuu esimerkiksi miettimään, ovatko asiakkaan tilat riittävän esteettömät, jotta pyörätuolilla pääsee kulkemaan.

Yksi Yritystä!-hankkeen parhaita puolia on Hiltusen mukaan ollut verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa. Hankkeen tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa on päässyt tapaamaan muita yrittäjiä, joilla on toimintakykyä rajoittava sairaus tai vamma.

- Rajoitukset toimintakyvyssä ja voimavaroissa tuovat yrittäjyyteen oman ulottuvuutensa. Toisen sairaan tai vammaisen yrittäjän kanssa etsitään yhdessä ratkaisuja arjen haasteisiin. Siitä huolimatta emme halua ajatella, että on olemassa erikseen vammaiset ja tavalliset yrittäjät. Olemme yhtä ja samaa yrittäjien verkostoa kaikki, Hanna tähdentää.

 

T:mi Hanna Hiltunen
P. 045 690 8522

www.hannahiltunen.fi

Asiakasvastaanotto:
FysioJärvenpää
Postikatu 8, 3. krs
04400 Järvenpää

Teksti ja kuva: Krista Korpela-Kosonen / Viestintä Nutrimedia

YRITYSTÄ!-HANKE 2016 – 2018

Valtakunnallinen hanke, jonka tarkoituksena on kehittää vammaisten henkilöiden työllistymistä yrittäjyyden keinoin. Edistää yrittäjinä toimivien vammaisten henkilöiden hyvinvointia verkostoitumalla sekä antaa ohjausta ja neuvontaa uuden yrityksen perustamisessa. Yritystä!-hankkeen toimenpiteillä edistetään työmarkkinoiden yhdenvertaisuutta. Hankkeen yhteiskunnallinen merkitys on suuri, sillä yrittäjyys on monelle vammaiselle tai osatyökykyiselle henkilölle konkreettinen vaihtoehto päästä työmarkkinoille.

Hankkeen aikana toimitaan yhteistyössä yritys- ja yrittäjyysneuvontaa tarjoavien tahojen kanssa, jotta valmiudet tiedottaa vammaisia ja osatyökykyisiä henkilöitä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa paranisivat. Hankkeessa järjestetään aloittaville yrittäjille mentorointia sekä ohjeistetaan yritystoiminnan aloittamiseen liittyvissä asioissa. Toimiville yrittäjille järjestetään hyvinvointia ja jaksamista edistäviä tapahtumia.

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee veikkauksen tuotoilla Yritystä!-hanketta, jota hallinnoi Invalidiliitto ry. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat Kuurojen liitto ry, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Nuorten ystävät ry, Näkövammaisten liitto ry, Vates-säätiö ja Suomen Yrittäjät.

PÄÄKAUPUNKISEUTU

Sinikka Winqvist, hankepäällikkö

, 044 765 0633

Jenni Kuusela, hankekoordinaattori

, 044 765 0604

 

Krista Korpela-Kosonen

Toimittaja, viestinnän suunnittelija, ETM