Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrityksen riskienhallinnasta jatkuvuussuunnitteluun

Yritystoiminnassa aina jossakin vaiheessa joudutaan kohtaamaan tapahtumia, jonka seurauksena yrityksen liiketoiminta häiriintyy tai pahimmassa tapauksessa aiheuttaa jopa liiketoiminnan päättymisen. Tällaisen tapahtuman voi saada aikaiseksi esimerkiksi yrityksen sisäiset tai ulkopuoliset syyt. Puhutaan siis yritystoiminnan erilaisista riskeistä. Riskienhallinnan perinteisenä tavoitteena on pyrkiä ennalta estämään riskien syntyminen.

Liiketoiminnan riskiä määriteltäessä pyritään huomioimaan sekä yrityksen varallisuuden turvaaminen, että strategian mukaisten tavoitteiden saavuttaminen. Riskienhallinnalla ei siis ainoastaan pyritä estämään negatiivisia tapahtumia, vaan myös edistämään yrityksen strategian toteuttamista.  

Liiketoimintaan liittyy kaikesta huolimatta sellaisia negatiivisia osa-alueita, joita yritys ja sen omistajat joutuvat jossakin vaiheessa väistämättä kohtaamaan. Tällaisia tapahtumia voi olla omistajayrittäjän tai osakkaan vakava sairastuminen, kuolema, avioero tai näistä johtuvat riidat. Meidän fennolaisten näkemyksen mukaan, riskienhallinnan käsitettä tulisi yrityksissä tarkastella edellä kuvattua laajemmin, yrityksen jatkuvuuden suunnittelun kautta.

Yrityksen jatkuvuussuunnittelun avulla pyritään turvaamaan yrityksen liiketoiminnan mahdollisimman häiriötön toiminta negatiivisista tapahtumista huolimatta. Hyvän jatkuvuussuunnittelun avulla yrityksen omistajat ja johto voivat varmistua siitä, että yrityksen toimintaa voidaan jatkaa, vaikka sen osakas esimerkiksi sairastuisi vakavasti tai kuolisi. Varmasti myös kaikkia yrityksen omistajia kiinnostaa se, että kuka ja kuinka tultaisiin valvomaan vakavasti sairastuneen osakkaan etuja yrityksessä, miten toimittaisiin osakkaan kuolemantapauksessa tai vaikkapa osakkaan avioerotilanteessa, mikäli osakkaan yritysomistus tulisi realisoitavaksi osana avioeroon liittyvää ositusta.

Viimevuosina on varsin paljon kirjoiteltu perhe- ja jäämistöoikeuden alueella edunvalvontavaltuutuksista, testamenteista ja avioehdoista. Vaikkakin yhä useammille edellä mainitut käsitteet alkavat olla jo tuttuja, ovat nämä usein kaukaisia käsitteitä yritysten liiketoiminnan kontekstissa. PK-yritykset satsaavat nykyisin yhä enemmän liiketoimintastrategioiden laatimiseen, niiden kiteyttämiseen sekä strategioiden jalkauttamiseen organisaatiossa. Yritysten toiminta on entistä ammattimaisempaa entistä asiantuntevampien omistajien, työntekijöiden sekä tukiverkostojen ansiosta. Samaan aikaan ollaan kuitenkin erittäin huonosti valmistautuneita omistajayrittäjien, osakkaiden tai muiden avainhenkilöiden yksityiselämässä tapahtuviin ”ennalta arvaamattomiin” tapahtumiin.

Olemmekin Asianajotoimisto Fennossa koettaneet korostaa asiakkaillemme kirjallisesti laaditun strategian ja osakassopimuksen lisäksi osakkaiden ja omistajien edunvalvontavaltuutusten, testamenttien sekä avioehtojen tärkeyttä. Näiden asiakirjojen avulla voidaan erittäin kustannustehokkaasti varautua tilanteisiin, mitkä ennemmin tai myöhemmin kohtaa meitä kaikkia yksityiselämässä.

Onko teidän yrityksessänne varauduttu edellä mainittuihin riskeihin ja mitä yrityksellenne tapahtuisi, jos joku näistä riskeistä toteutuisi? Onko liiketoimintanne jatkuvuus turvattu?

Tule kuulemaan lisää aiheesta Uudenmaan Yrittäjien Yrityksen jatkuvuuden suunnittelu -tilaisuuksissa. Tervetuloa mukaan.

Tässä blogissa kirjoittavat Uudenmaan Yrittäjien kumppanit.

Lassi Nyyssönen

Kirjoittaja on Asianajotoimisto Fennon osakas ja asianajaja, joka avustaa muunmuassa työ-, yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa sekä erilaisissa yritysjärjestelyissä.