Etsi

Hankintaneuvonta

Yrittäjäjärjestö edistää kotimaisten pk-yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin. Hankintaneuvoja kehittää keinoja, joilla pk-yritykset pääsevät entistä paremmin tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan julkisille hankintayksiköille uuden hankintalain hengen mukaisesti.

Uusi hankintalaki, jolla julkisia hankintoja säädellään, tuli voimaan 1.1.2017. Keskeinen uudistus on tavoite pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn parantaminen.

Kysely

Uudenmaan Yrittäjät kysyi yrittäjiltä ja kunnilta uuden hankintalain ensiaskeleista vuoden 2017 lopussa. Erityisen kiinnostuksen kohteena olivat pienyrittäjille tärkeät pienhankinnat. Kyselyyn vastasi 100 yrittäjää ja vastaukset saatiin kolmestatoista kunnasta.  

Katso kyselyn tulokset tästä

Tapahtumat

 

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius antaa perusneuvontaa hankinnoista yrittäjille, käy keskustelua hankintayksiköiden kanssa ja saattaa eri tahoja yhteen.

Hankintaneuvojan toiminta on alkuvaiheessa ja osa valtakunnallista hankintaneuvonnan pilotointia.

Sanna Meronen-Vilenius
puh. 050 567 9233
sanna.meronen-vilenius @ uudenmaanyrittajat.fi