Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Julkiset hankinnat

Edistämme pk-yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin

Vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain keskeisenä uudistuksena on tavoite parantaa pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyä. Tarjoamme yrityksille maksutonta hankintaneuvontaa ja koulutusta.

Vuoden 2020 painopisteet

TEM on määritellyt avustuksen tarkoitukseksi ohjauksen ja neuvonnan erityisesti pk-yrityksille:

1. Markkinavuoropuhelujen edistäminen hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä.

2. Edistetään hankintojen jakamista tarkoituksenmukaisiin osiin. Neuvotaan ja tuetaan hankintayksikköjä kehittämään uusia tapoja osiin jakamisessa.

3. Kannustetaan ja tuetaan pk-yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin eli jättämään tarjouksia hankintailmoituksiin. Tämä tapahtuu muun muassa koulutuksin, neuvonnalla, ohjauksella ja viestinnällä.>> Ryhmittymänä tarjoamiseen kohdistetaan neuvontaa enemmän.

4. Kannustetaan hankintayksikköjä pienhankintojen avoimeen ilmoittamiseen ja sähköisen kilpailutustyökalun käyttöön.

5. Konsultoidaan hankintayksikköjä hankintailmoituksen laadinnassa. Etsitään pk-yritysmyönteisiä innovaatioiden edistämisen keinoja.

6. Autetaan hankintayksiköitä julkaisemaan hankinta-aikeet mahdollisimman hyvissä ajoin (esimerkiksi sähköinen hankintakalenteri), jotta pk-yritykset voivat varautua tuleviin ilmoituksiin.

 


Suomen Yrittäjien hankintaopas

Suomen Yrittäjät on syksyllä 2019 julkaissut oppaan Yritykselle bisnestä hankinnoista.

Tämä opas on tarkoitettu yrittäjälle ja yritykselle, joka on kiinnostunut käymään kauppaa julkisenpuolen kanssa. Opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi.

Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi. Lataa opas täältä.

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius antaa perusneuvontaa hankinnoista yrittäjille, käy keskustelua hankintayksiköiden kanssa ja saattaa eri tahoja yhteen. Hankintaneuvojan toiminta on osa valtakunnallista hankintaneuvonnan pilotointia.

Ota yhteyttä!
Sanna Meronen-Vilenius
puh. 050 567 9233


 

 

Yhteistyö Mercellin kanssa on päättynyt 31.1.2020.

 

Hankintalain kysely 2017

Uudenmaan Yrittäjät kysyi yrittäjiltä ja kunnilta uuden hankintalain ensiaskeleista vuoden 2017 lopussa. Erityisen kiinnostuksen kohteena olivat pienyrittäjille tärkeät pienhankinnat. Kyselyyn vastasi 100 yrittäjää ja vastaukset saatiin kolmestatoista kunnasta.  

PDF iconlopullinen_pienhankintakysely_yrittajat_kunnat2017.pdf