Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Julkiset hankinnat

Edistämme pk-yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin

Vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain keskeisenä uudistuksena on tavoite parantaa pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyä. Tarjoamme yrityksille ja hankintayksiköille maksutonta hankintaneuvontaa ja koulutusta.

Hankintaneuvonnan painopisteet vuodelle 2021

  • Tuetaan yritysten pärjäämistä korona-ajassa ja kriisistä elpymisessä. 
  • Markkinavuoropuhelujen edistäminen hankintayksiköiden ja yritysten välillä.
  • Edistetään hankintojen jakamista tarkoituksenmukaisiin osiin. Neuvotaan ja tuetaan hankintayksikköjä kehittämään uusia tapoja osiin jakamisessa.
  • Kannustetaan ja tuetaan pk-yrityksiä osallistumaan julkisiin hankintoihin eli jättämään tarjouksia hankintailmoituksiin. Tämä tapahtuu muun muassa koulutuksin, neuvonnalla, ohjauksella ja viestinnällä.
  • Kannustetaan yrityksiä vastaamaan pienhankintailmoituksiin ja opastetaan yrityksiä löytämään pienhankintailmoitukset. Kannustetaan hankintayksikköjä pienhankintojen avoimeen ilmoittamiseen.
  • Autetaan hankintayksiköitä julkaisemaan hankinta-aikeet mahdollisimman hyvissä ajoin (esimerkiksi sähköinen hankintakalenteri), jotta pk-yritykset voivat varautua tuleviin ilmoituksiin.


Suomen Yrittäjien hankintaopas

Suomen Yrittäjät on syksyllä 2019 julkaissut oppaan Yritykselle bisnestä hankinnoista.

Tämä opas on tarkoitettu yrittäjälle ja yritykselle, joka on kiinnostunut käymään kauppaa julkisenpuolen kanssa. Opas auttaa yrittäjän alkuun, kertoo perusasiat ja antaa vinkit tarjouspyynnön jättämiseksi.

Opas sopii hyvin sellaiselle yrittäjälle, joka ei ole vielä tarjonnut julkiselle puolelle. Se myös soveltuu kenelle tahansa pk-yritykselle julkisten hankintojen käsikirjaksi. Lataa opas täältä.

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius antaa perusneuvontaa hankinnoista yrittäjille, käy keskustelua hankintayksiköiden kanssa ja saattaa eri tahoja yhteen. Hankintaneuvojan toiminta on osa valtakunnallista hankintaneuvonnan palvelua.

Ota yhteyttä!
Sanna Meronen-Vilenius
puh. 050 567 9233