Etsi

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuolto

Monelle yrittäjälle työ on keskeinen elämän sisältö. Oma terveys ja siitä huolehtiminen jää usein yritystoiminnan varjoon.

Yrittäjän ei ole pakollista järjestää työterveyshuoltoa itselleen, mutta se on usein kannattavaa.

Toimiva työterveyshuolto on yrittäjän kumppani, joka tukee ja auttaa yrittäjää ylläpitämään ja edistämään terveyttään, jaksamistaan ja työhyvinvointiaan.

Uudenmaan Yrittäjien työterveyshuollon puitesopimukset

Uudenmaan Yrittäjät on solminut työterveyshuollon puitesopimuksen kahdeksan toimialueensa palveluntarjoajan kanssa. Puitesopimuskumppanit löydät täältä  > Työterveyshuollon puitesopimus.

Puitesopimuksiin on paketoitu helposti ymmärrettävällä tavalla erikseen

  • lakisääteiset ennaltaehkäisevät palvelut (Kela luokka 1) ja 
  • vapaaehtoisesti järjestettävä sairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut (Kela luokka 2)
  • erikseen mahdollisesti ostettavat palvelut

Kela korvaa suuren osan ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta

Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa YEL-vakuutetulle yrittäjälle osan hänen omasta työterveyshuollostaan aiheutuneista kustannuksista.

Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Näille on määritetty korvausprosentit (vuonna 2018 50% ja tietyin lisäehdoin 60%) ja vuosittain vahvistettava yrittäjäkohtainen enimmäismäärä.

Yrittäjän omat kulut ovat verovähennyskelpoisia

Lisäksi yrittäjä voi vähentää verotuksessaan työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia. Yrittäjän itselleen järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää elinkeinotoiminnan kuluna.

  • Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon.
  • Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kela ei ole korvannut.
  • Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannukset hyväksytään vähennyskelpoisiksi vain siltä osin, kuin ne ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden.
  • Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös muille yrityksen työntekijöille.
  • Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.

Määrittele työterveyshuolto omien tarpeittesi mukaan

Työterveyshuollon sisältö määräytyy kunkin yrittäjän omien tarpeiden mukaan.

Ennen yhteydenottoa työterveyshuoltoon yrittäjän on hyvä arvioida itse omat työolosuhteet ja terveydentila sekä mahdolliset muut tarpeet, joita varten työterveyshuollon tulee olla järjestettynä. Näitä saattavat olla esimerkiksi tarjouskilpailun vaatimukset.

Yrittäjä ja työterveyshuolto laativat työterveyshuollon vuosittain arvioitavan toimintasuunnitelman, jossa määritellään työterveyshuollon sisältö.

Työterveyshuollosta tehdään myös sopimus yrittäjän ja työterveyshuoltopalveluja tuottavan tahon kanssa.

Lisätietoa:

» Työterveyslaitos
» KELA 
» Työsuojelu.fi työterveyshuolto

 Lue myös: Yrittäjän työterveyskulujen vähentäminen verotuksessa

http://www.tyoterveydeksi.fi/