Hankintaneuvonta | Yrittajat.fi

Etsi

Hankintaneuvonta

Yrittäjäjärjestö edistää kotimaisten pk-yritysten edellytyksiä osallistua julkisiin hankintoihin. Hankintaneuvoja kehittää keinoja, joilla pk-yritykset pääsevät entistä paremmin tarjoamaan tuotteitaan ja palveluitaan julkisille hankintayksiköille uuden hankintalain hengen mukaisesti.

Uusi hankintalaki, jolla julkisia hankintoja säädellään, tuli voimaan 1.1.2017. Keskeinen uudistus on tavoite pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn parantaminen.

Tapahtumat

Järvenpään hankintailta 26.9.2017

Karkkilan hankintailta 12.10.2017

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja

Uudenmaan Yrittäjien hankintaneuvoja Sanna Meronen-Vilenius antaa perusneuvontaa hankinnoista yrittäjille, käy keskustelua hankintayksiköiden kanssa ja saattaa eri tahoja yhteen.

Hankintaneuvojan toiminta on alkuvaiheessa ja osa valtakunnallista hankintaneuvonnan pilotointia.

Sanna Meronen-Vilenius
puh. 050 567 9233
sanna.meronen-vilenius @ uudenmaanyrittajat.fi