Etsi

Emergency banner

Nylands Företagare

Välkommen till Nylands Företagare
Nylands Företagare är den fjärde största bland regionorganisationerna inom Företagarna i Finland. Dess verksamhetsområde är hela Nyland förutom Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Nylands Företagare har 27 lokalföreningar av vilka många är svensk- och tvåspråkiga.

Ordförande för Nylands Företagare är styrelsens ordförande Markku Aalto från Klaukkala och viceordförande är vd. Mari Ståhls från Lovisa, vd. Willem van Schevikhoven från Träskända och vd. Markku Häiväläinen från Kyrkslätt.

Medlemsservice
* regional intressebevakning
* rådgivning
* medlemsinfo vid behov
* medlemskort, som berättigar till många förmåner
* evenemang och kursverksamhet
* rekreation och socialt umgänge
* tidningen Suomen YrittäjäSanomat, 5 nummer per år
* svenskspråkig service b.la tidningen Företagare i Finland 4 nummer per år

Rådgivning Riksomfattande rådgivning
tel. (09) 229 222 kl. 8-20
Telefonrådgivning är avgiftsfri för medlemmarna i Företagarna i Finland
Genom att svenskregistrera dig får du service och info på svenska

Lokalföreningarna (ordföranden i lokalföreningar inom Nylands Företagare)