Etsi

Nylands Företagare

Välkommen till Nylands Företagare
Nylands Företagare är den fjärde största bland regionorganisationerna inom Företagarna i Finland. Dess verksamhetsområde är hela Nyland förutom Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Nylands Företagare har 28 lokalföreningar av vilka många är svensk- och tvåspråkiga.

Ordförande för Nylands Företagare är styrelsens ordförande Juhani Hyry från Hyvinge och viceordförande är vd. Eero Kokko från Mäntsälä, vd. Katarina Penkert från Kyrkslått och vd. Mari Ståhls från Lovisa.

Medlemsservice
* regional intressebevakning
* rådgivning
* FIRMA, 6 nummer per år
* medlemsinfo vid behov
* medlemskort, som berättigar till många förmåner
* evenemang och kursverksamhet
* rekreation och socialt umgänge
* tidningen Suomen YrittäjäSanomat, 10 nummer per år
* FöretagarInfo varannan månad
* svenskspråkig service b.la tidningen Företagsnyckeln 5 nummer per år

Rådgivning Riksomfattande rådgivning
tel. (09) 229 221 kl. 9-16
Telefonrådgivning är avgiftsfri för medlemmarna i Företagarna i Finland
Genom att svenskregistrera dig får du service och info på svenska

Lokalföreningarna (ordföranden i lokalföreningar inom Nylands Företagare)