Etusivu > Uudenmaan Yrittäjät > Uusimaa > Yksinyrittajat

Etsi

Yksinyrittäjäakatemia

Yksinyrittäjäakatemia -
Kehitä osaamistasi ja kasva!

 
Yksinyrittäjäakatemia on Uudenmaan Yrittäjien konseptoima koulutusohjelma, joka on suunnattu yksinyrittäjille. Akatemiaa toteuttavat alueellisesti paikalliset yrittäjäyhdistykset tai alueell inen yrittäjäjärjestö yhteistyössä alueen koulutuksen järjestäjän kanssa. Yksinyrittäjäakatemian tavoitteena on edistää yrittäjien verkostoitumista ja vahvistaa yrittäjien liiketoimintaosaamista edistäen näin vakautta ja kasvua niin yrityksissä kuin alueellisesti.
 
Koulutuksen sisältö
 
Yksinyrittäjäakatemian opiskelijat osallistuvat opintojen aikana tutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja täydentää yrittäjän omaa osaamista.  Opiskelu on oppisopimuskoulutusta, joka toteutetaan yrittäjän omassa yrityksessä. 

Akatemiassa suositeltavia tutkintoja ovat:

 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Tuotekehittäjän ammattitutkinto

 
Näiden lisäksi yrittäjäopiskelijan on mahdollista luoda tutkintokokonaisuus myös osatutkintojen avulla, jolloin tutkinto voi koostua yksittäisistä tutkinnon osista.
 
Uuden osa-alueen vahvistamisen myötä myös liiketoiminta saa uusia alueita ja voi kasvaa. Koulutusohjelmaa tukevat myös alueen paikalliset yrittäjyystapahtumat ja yrittäjyyttä edistävät tilaisuudet.
 
Koulutuksen hinta
 
Koulutus on pääsääntöisesti maksutonta. Käytäntö voi vaihdella alueittain.
Lisätietoja: Petra Pulkkinen / akatemiaoperaattori, p. 050 535 2776 tai alueesi yrittäjäjärjestö
 
 
Käynnissä olevat koulutukset:

Länsi-Uudenmaan Yksinyrittäjäakatemia
Keski-Uudenmaan Yksinyrittäjäakatemia
Itä-Uudenmaan Yksinyrittäjäakatemia
Hämeen Yksinyrittäjäakatemia
Etelä-Pohjanmaan Yksinyrittäjäakatemia
Etelä-Savon Yksinyrittäjäakatemia
Espoon Yksinyrittäjäakatemia (starttaa 14.11.2019)


Haluatko Yksinyrittäjäakatemian alueellesi? Ota yhteyttä Petraan: 050 535 2776,

 

Yleistä

Yksinyrittäjäakatemia on Uudenmaan yrittäjien koulutusohjelma, joka on suunnattu yksinyrittäjille. Akatemiaa toteuttavat alueellisesti paikalliset yrittäjäyhdistykset tai alueellinen yrittäjäjärjestö yhteistyössä alueen koulutuksen järjestäjän kanssa. Yksinyrittäjäakatemian tavoitteena on edistää yrittäjien verkostoitumista ja vahvistaa yrittäjien liiketoimintaosaamista edistäen näin vakautta ja kasvua niin yrityksissä kuin alueellisesti. Yksinyrittäjäakatemian opiskelijat osallistuvat opintojen aikana tutkintoon johtavaan koulutusohjelmaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa ja täydentää yrittäjän omaa osaamista.  Opiskelu on oppisopimuskoulutusta, joka toteutetaan yrittäjän omassa yrityksessä.

Akatemiassa suositeltavia tutkintoja ovat

 • Yrittäjän ammattitutkinto
 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • ammattitutkinto

Näiden lisäksi yrittäjäopiskelijan on mahdollista luoda tutkintokokonaisuus myös osatutkintojen avulla, jolloin tutkinto voi koostua yksittäisistä tutkinnon osista. Tällöin koulutuskokonaisuus voi akatemian opintojen lisäksi sisältää substanssiosaamista lisääviä kokonaisuuksia - esimerkiksi liikuntaohjaaja voisi opiskella yhden osakokonaisuuden ravintoneuvontaan liittyen. Uuden osa-alueen vahvistamisen myötä myös liiketoiminta saa uusia alueita ja voi kasvaa.

Toimijat ja roolit

Yksinyrittäjäakatemian toteuttaminen perustuu malliin, jossa jokaisella taholla on määritellyt vastuualueensa ja roolinsa.

Markkinointi

Yksinyrittäjäakatemia edellyttää monen tahon yhteistyötä, jossa paikallinen yrittäjäkenttä on avainasemassa. Koulutusohjelman rakenne perustuu konseptiin, jossa Yksinyrittäjäakatemian brändiä vahvistetaan yhteistä rakennetta mukaillen. Yksinyrittäjäakatemian brändiä ei saa soveltaa ja poikkeuksista on neuvoteltava operaattorin kanssa.

Konseptin rakenne koostuu seuraavista osioista:

 • Markkinointi
 • osallistujarekrytointi
 • kouluttajarekrytointi
 • koulutussuunnittelu
 • koulutuspäivät
 • pedagogia
 • rahoitus

Yksinyrittäjäakatemian markkinoinnissa yhteistyötä tekevät koulutuksen järjestäjä, yrittäjäjärjestö ja operaattori.

Yrittäjäjärjestö mainostaa koulutusta omissa kanavissaan hyödyntäen omaa markkinointi-ilmettään. Akatemiaan voivat osallistua kaikki yrittäjäjärjestön jäsenet ja ei-jäsenet pääsevät mukaan liityttyään jäseniksi.

Markkinointimateriaalissa käytetään aluejärjestön, koulutuksen järjestäjän ja Yksinyrittäjäakatemian logoja.

Koulutuksen järjestäjä voi markkinoida koulutusta omissa kanavissaan aluejärjestön mainospohjaa hyödyntäen, logot huomioiden.

Markkinointikanavia ovat:

 • Uutiskirje, blogi, FB, LinkedIn
 • Sanomalehdet, yrittäjälehdet

Markkinointi on osa Yksinyrittäjäakatemian brändin vahvistamista ja levittämistä, joista vastaavat pääsääntöisesti yrittäjäjärjestö ja operaattori. Tuotemerkin omistaa Uudenmaan yrittäjät ja sitä voi käyttää vain brändiohjeen mukaisesti.

Osallistujat

Aluejärjestö

Yksinyrittäjäakatemia on Uudenmaan yrittäjien lanseeraama koulutuskonsepti, joka omistaa tuotemerkin. Aluejärjestö toimii koulutuksen markkinoinnissa jäsenille yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa. Aluejärjestön vastuulla on huolehtia myös, että koulutus vastaa Suomen yrittäjien koulutuspoliittisia tavoitteita.

Koulutuksen järjestäjä

Paikallinen oppilaitos, jolla on tutkinnonanto-oikeus yrittäjyyteen liittyvissä tutkinnoissa. Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuspäivien fasiliteeteista, koulutuksen hallinnollisista tehtävistä sekä koulutusohjelman toteuttamisesta yhdessä operaattorin kanssa.

Koulutuksen järjestäjällä on nimetty yhteyshenkilö, jonka kanssa yrittäjäjärjestö ja operaattori asioivat. Yhteyshenkilön vastuulla on huolehtia koulutuksen järjestäjälle nimetyistä toimenpiteistä.

Operaattori

Yksinyrittäjäakatemian konseptin levittämisestä vastaava ulkopuolinen asiantuntija, joka toimii Uudenmaan yrittäjien toimeksiannosta. Operaattorin tehtävänä on edistää yksinyrittäjien kouluttautumista valtakunnallisesti yhteistyössä yrittäjäjärjestön ja koulutuksenjärjestäjien kanssa.

Koulutus

Yksinyrittäjäakatemian koulutusohjelma suunnitellaan kullekin toteutusalueelle yksilöllisesti alueen tarpeet, yrittäjäkenttä ja palvelutarjonta huomioiden.

Aluejärjestön ja operaattorin vastuulla on yhdessä koulutuksen järjestäjän kanssa suunnitella koulutuksen sisältö, markkinointi ja toteutus. Ennen koulutuksen markkinointia on suositeltavaa selvittää kyselyjen ja kartoitusten avulla alueen yrittäjien kiinnostus ja valmius osallistua tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tämä vaihe on osa koulutuksen markkinointia ja se tehdään yhteistyössä aluejärjestön ja koulutuksen järjestäjän kanssa.

Koulutuksen järjestäjällä olisi suotavaa olla tutkinnonanto-oikeus tai vähintään mahdollisuus toteuttaa tutkinnot yhteistyöoppilaitosten kanssa. Tutkintoihin liittyvät näytöt ja niiden järjestäminen ovat osa koulutusta ja koulutuksen järjestäjän vastuulla.

Yksinyrittäjäakatemian opiskelijoille on suositeltavaa toteuttaa osaamiskartoitus heti koulutuksen alkaessa. Osaamiskartoituksen toteutuksesta vastaa koulutuksen järjestäjä oman palvelutarjontansa mukaisesti. Osaamiskartoitus on hyvä tehdä myös siinä tapauksessa, kun opiskelijalla ei ole varmaa käsitystä oman osaamisensa kehittämisestä. Mitä räätälöidympi kokonaisuus opiskelijalle saadaan rakennettua, sitä varmempi ja vahvempi hyöty koulutuksesta on opiskelijalle.

Koulutuksen järjestäjän vastuulla on myös opiskelijoiden henkilökohtainen oppimisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka tulee tehdä jokaiselle opiskelijalle opintojen alussa. Tämän perusteella myös opintokokonaisuudet, valittava tutkinto ja näyttöjen toteuttamissuunnitelma toteutetaan. HOKS:a voidaan tarkistaa koulutusohjelman aikana. Henkilökohtaistamisessa on hyvä ottaa huomioon myös erityisopetuksen tarpeet ja tukimahdollisuudet sellaista tarvitsevalle.

Lisätietoa

Ensimmäinen Yksinyrittäjäakatemia toteutettiin Keski-Uudellamaalla vuonna 2017-2018. Aluejärjestönä toimi Uudenmaan yrittäjät, koulutuksen järjestäjänä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä KEUDA ja yhteistyökumppaneina Edupoli ja Suomen yrittäjäopisto.

Kyseessä oli pilottiohjelma, jonka myötä konseptia on kehitetty.

Lisätietoa Yksinyrittäjäakatemiasta:
 

Operaattori

Petra Pulkkinen / Opineo Oy, 050 535 2776