Etsi

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuolto

 

 

Monelle yrittäjälle työ on keskeinen elämän sisältö. Oma terveys ja siitä huolehtiminen jää usein yritystoiminnan varjoon. Yrittäjät kiinnittävät huomiota terveydellisiin ongelmiinsa yleensä vasta, kun tilanne on edennyt vakavaksi ja uhkaa yritystoimintaa. Yrittäjän ei ole pakollista järjestää työterveyshuoltoa itselleen, mutta se on usein kannattavaa.

Toimiva työterveyshuolto on yrittäjän kumppani, joka tukee ja auttaa häntä ylläpitämään ja edistämään terveyttään, jaksamistaan ja työhyvinvointiaan. Työterveyshuollon sisältö määräytyy kunkin yrittäjän omien tarpeiden mukaan. Ennen yhteydenottoa työterveyshuoltoon yrittäjän onkin hyvä arvioida itse omat työolosuhteet ja terveydentila. Yrittäjä ja työterveyshuolto laativat työterveyshuollon vuosittain arvioitavan toimintasuunnitelman, jossa määritellään työterveyshuollon sisältö. Työterveyshuollosta tehdään myös sopimus yrittäjän ja työterveyshuoltopalveluja tuottavan tahon kanssa.

Uudenmaan Yrittäjät on solminut työterveyshuollon puitesopimuksen kahdeksan toimialueensa palveluntarjoajan kanssa. Puitesopimuskumppanit löydät täältä  > Työterveyshuollon puitesopimus.

Kansaneläkelaitos (Kela) korvaa YEL-vakuutetulle yrittäjälle osan hänen omasta työterveyshuollostaan aiheutuneista kustannuksista vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka. Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan, joille kummallekin Kela vahvistaa joka vuosi yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän. Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset.

Lisäksi yrittäjä voi vähentää verotuksessaan työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia. Yrittäjän itselleen järjestämästä työterveyshuollosta aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää elinkeinotoiminnan kuluna. Verotuksessa vähennyskelpoisia ovat sellaiset kustannukset, jotka kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon. Verotuksessa voidaan vähentää se osuus työterveyshuollon kustannuksista, jota Kela ei ole korvannut. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannukset hyväksytään vähennyskelpoisiksi vain siltä osin, kuin ne ovat kohtuullisia yrittäjän työpanokseen nähden. Lisäksi vähentämisen edellytyksenä on, että yrittäjä tosiasiassa työskentelee yrityksessä ja vastaavat palvelut ovat tarjolla myös muille yrityksen työntekijöille. Yrittäjän oman työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä työskentelee omistajan lisäksi muita työntekijöitä.

 

Lisätietoa:

» Työterveystaitos
» KELA

» Lue myös: Yrittäjän työterveyskulujen vähentäminen verotuksessa

http://www.tyoterveydeksi.fi/