Etusivu > Uudenmaan Yrittäjät > Uusimaa > Yrittajyyskasvatus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Y-tube -kuvauskilpailu 2020

Y-tube -kilpailun ohjeet 2020

Linkki kilpailun videoon

Viestintä ja markkinointi kuuluvat kiinteästi yritystoimintaan. Uudenmaan Yrittäjät kutsuu nuoria tekijöitä näyttämään osaamistaan ja opettelemaan lisää Y-tube -videokilpailussa.

Esitä sanomasi houkuttelevasti ja purevasti! Kerää ryhmä tekijöitä, roolita, suunnittele, käsikirjoita, kuvaa ja viimeistele. Parhaat videot ja yleisön suosikit palkitaan hyvillä palkinnoilla!

Löytyyhän ryhmänne jäseniltä ongelmanratkaisukykyä, puhtia tarttua toimeen ja viedä homma purkkiin saakka?

Opettaja: tehkää video yhdessä koulussa. Videon voi linkittää niin eri oppiaineisiin kuin yrittäjyyskasvatukseen. Palkintosummasta saa pientä pesämunaa vaikkapa luokkaretkikassaan.

 

Kilpailun teema vuonna 2020: Yhdessä digitaalisesti

Arkeemme kuuluu monenlaisia digitaalisia työkaluja ja kanavia. Viimeisten kuukausien aikana on myös tehty pitkä ja kauaskantoinen digiloikka. Miten tämä näkyy jokapäiväisessä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tänään ja jatkossa? IRL vai verkossa? Millaisia digitaalisia palveluita yritykset tulevat tarjoamaan tulevaisuudessa? Kerro se videolla ja innosta kaveritkin mukaan.

Sarjat

Yläkouluikäiset ja alakouluikäiset ryhmät. Ryhmän vähimmäiskoko on kolme (3) henkilöä. Ryhmät voivat olla koululuokkia tai vapaamuotoisia kaveriporukoita tai harrastusryhmiä. Sarja määrittyy ryhmän vanhimman jäsenen kouluasteen mukaan. Ryhmillä tulee olla erikseen täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla esimerkiksi opettaja tai kilpailijan huoltaja.  

Aikataulu

Kilpailuaikaa on 3.11.2020 saakka. Lue ohjeet tarkkaan ja lähetä videosi piilotettu linkki, yhteystietosi sekä kuvaus työn tekemisestä Uudenmaan Yrittäjille osoitteeseen viimeistään määräpäivänä. Yleisöäänestys avoinna 9.-15.11. välisenä aikana.

Ohjeet työlle

Käsikirjoittakaa ja kuvatkaa video, jonka pituus on enintään 59 sekuntia. Videon tyylilaji on vapaa. Huolehdi, että sisältö vastaa annettua teemaan ja että videossa käytettävässä materiaalissa on tekijänoikeusasiat ja kuvausluvat kunnossa. Huomioi myös lainmukaisuus, YouTuben ja muiden yleisten sosiaalisen median kanavien yhteisösäännöt ja hyvän maun rajat. Videon tulee olla aiemmin julkaisematon.

Videossa esiintyviltä henkilöiltä tulee olla kuvaamiseen lupa, alaikäisiltä tulee olla lupa vanhemmilta/huoltajilta Lisätietoja tekijänoikeudesta: www.tekijanoikeus.fi

Käyttöoikeudet

Kilpailuun lähetettyjen videoiden tekijänoikeudet säilyvät videon tekijöillä. Uudenmaan Yrittäjille siirtyy käyttöoikeus esittää kilpailuun osallistuneet videot sen omilla kanavilla.

Töiden toimitus ja kilpailun eteneminen

Taltioi työ mp4-luettavaan muotoon. Lataa videosi YouTubeen piilotettuna ja toimita linkki UY:lle . Laadi lisäksi lyhyt selostus työstä, jossa kerrotaan työryhmän jäsenten tiedot ja rooli sekä tiivistelmä työvaiheista.

Tuomaristo valitsee ylä- ja alakoululaisten sarjoista viisi (5) parasta kilpailuun osallistunutta videota. Nämä pyydetään toimittamaan Uudenmaan Yrittäjille erikseen ja julkaistaan Uudenmaan Yrittäjien kanavilla. Viiden parhaan joukosta tuomaristo valitsee voittajan ja lisäksi yleisö valitsee äänestämällä yleisön suosikin.

Tuomariston palkitsemiskriteerit

 • videon kiinnostavuus
 • selkeys sanomassa
 • kaupallinen/myyvä kulma
 • tekninen toteutustyö noudattaa annettua teemaa ja muuta ohjeistusta

Palkitseminen

Palkitaan sarjojen parhaat. Palkitseminen UY:n syyskokouksessa 25.11.2020.

Palkintosummat

Paras video, yläkoulut: 700 euroa
Paras video, alakoulut: 500 euroa
Yleisöäänestys, yläkoulutus: 500 euroa
Yleisöäänestys, alakoulut: 300 euroa.

Lisätietoja kilpailusta: Uudenmaan Yrittäjät Sanna Sassi,

Y-tube -kilpailun säännöt

Y-tube on Uudenmaan Yrittäjien järjestämä videokilpailu peruskouluikäisille lapsi- ja nuorisoryhmille. Sen tarkoitus on luoda mahdollisuus ja kannustaa lapsia, nuoria ja kouluja viestintä-, markkinointi- ja yrittäjyysosaamisen kartuttamiseen.

Kilpailua voidaan hyödyntää kouluissa. Kilpailuvideon tekemisen voi linkittää niin eri oppiaineisiin kuin yrittäjyyskasvatukseen. Palkintosummaa kannustetaan käyttämään koko luokan yhteiseen tekemiseen.

Kilpailulle valitaan vuosittain vaihtuma teema. Ensimmäisenä vuonna (2019) kilpailun teema oli Kestävä kehitys. Vuoden 2020 kilpailun teema on Yhdessä digitaalisesti.

Sarjat

Y-tube -kilpailu käydään yläkouluikäisten ja alakouluikäisten sarjoissa. Ryhmän vähimmäiskoko on kolme (3) henkilöä. Ryhmät voivat olla koululuokkia tai vapaamuotoisia kaveriporukoita tai harrastusryhmiä. Sarja määrittyy ryhmän vanhimman jäsenen kouluasteen mukaan. Ryhmillä tulee olla erikseen täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka voi olla esimerkiksi opettaja tai kilpailijan huoltaja.  

Aikataulu

Kilpailu käydään syksyllä. Kilpailun tarkka ajankohta määritetään vuosittain.

Ohjeet kilpailutöille

Kilpailutöihin annetaan vuosittain tarkemmat ohjeet. Ohjeissa huomioidaan videoiden pituus, tyyli ja julkaisukanavat.  Ohjeissa muistutetaan tekijänoikeusasioista ja kuvausluvista sekä muista videoihin ja niiden julkaisuun liittyvistä asioista. Lisäksi ryhmiltä pyydetään lyhyt selostus työstä, jossa kerrotaan työryhmän jäsenten tiedot ja rooli sekä tiivistelmä työvaiheista.

Kilpailutöiden käyttöoikeudet

Kilpailuun lähetettyjen videoiden tekijänoikeudet säilyvät videon tekijöillä. Uudenmaan Yrittäjille siirtyy käyttöoikeus esittää kilpailuun osallistuneet videot sen omilla kanavilla.

Tuomaristotyö

Uudenmaan Yrittäjien hallitus vahvistaa kilpailulle työryhmän ja tuomariston vuosittain. Työryhmä ja tuomaristo voivat koostua osin tai kokonaan samoista henkilöistä. Työryhmä valmistelee kilpailun tarkemmat ohjeet ja teeman.

Tuomaristo valitsee ylä- ja alakoululaisten sarjoista viisi (5) parasta kilpailuun osallistunutta videota. Kaikille tekijöille ilmoitetaan finalistien valinnasta. Viiden parhaan joukosta tuomaristo valitsee voittajan ja lisäksi yleisö valitsee äänestämällä yleisön suosikin.

Tuomariston palkitsemiskriteerit

videon kiinnostavuusselkeys sanomassakaupallinen/myyvä kulmatekninen toteutustyö noudattaa annettua teemaa ja muuta ohjeistusta

Palkitseminen

Palkitaan sarjojen parhaat. Vuoden 2020 kilpailutöiden palkitseminen UY:n syyskokouksessa 25.11.2020.

Palkintosummat

Paras video, yläkoulut: 700 euroa
Paras video, alakoulut: 500 euroa
Yleisöäänestys, yläkoulutus: 500 euroa
Yleisöäänestys, alakoulut: 300 euroa.

Instruktioner för Y-tube -tävlingen 2020

Länk till video om tävlingen

Kommunikation och marknadsföring hör ihop med företagsverksamhet. Nylands Företagare bjuder in unga aktörer att visa sitt kunnande och lära sig mera i Y-tube -videotävlingen.

Presentera ert budskap lockande och slående! Samla ihop ett gäng, besett rollerna, planera, skriv manus, filma och finslipa. De bästa videorna och publikens favoriter belönas med fina priser!

Visst besitter medlemmarna i er grupp en förmåga att lösa problem samt styrka att ta itu med och slutföra saker?

Lärare: gör videon tillsammans i skolan. Videon kan länkas till både olika läroämnen som fostran till företagsamhet. Prissumman bidrar till ett litet boägg för till exempel klassresekassan.

Tema för tävlingen år 2020: Digitalt tillsammans

Vår vardag består av många slags digitala verktyg och kanaler. Under de senaste månaderna har vi också varit med om ett långt och långtgående digiskutt. Hur syns det här i människors vardagsliv och kommunikationen dem emellan i fortsättningen.? IRL eller på nätet? Hurudana digitala tjänster kommer företagen att erbjuda i framtiden? Berätta om det i videon och inspirera också dina kompisar att komma med.

Serier

Grupper för elever i åk 1-6 och 7-9. Minimistorleken på grupperna är tre (3) personer. Grupperna kan bestå av hela klasser eller fritt bildade kamratgrupper eller hobbygrupper. Serien bestäms på basen av den äldsta medlemmens skolstadium. Grupperna ska skilt ha en fullvuxen ansvarsperson som t.ex. kan vara en lärare eller en deltagares vårdnadshavare.

Tidtabell

Tävlingstid fram till 3.11.2020. Läs instruktionerna noga och skicka en dold länk till din video, dina kontaktuppgifter samt en beskrivning över arbetet till Nylands Företagare på adressen senast på den utsatta dagen.

Instruktioner för arbetet

Skriv manus och filma videon som är max. 59 sekunder. Stilarten för videon är fri. Se till att innehållet motsvarar det givna temat och att materialet som används i videon följer upphovsrätten och att ni har filmningstillstånden i skick. Observera också lagenlighet, samfundsreglerna för YouTube och andra sociala medier samt gränserna för god smak. Videon måste vara tidigare opublicerad.

Personer som uppträder i videon måste ha lov att bli filmad. Minderåriga måste också ha tillstånd av sina föräldrar/vårdnadshavare. Tilläggsuppgifter om upphovsrätt: www.tekijanoikeus.fi

Användarrätt

Upphovsrätten för videorna som sänds in till tävlingen förblir hos upphovsmakarna. Användarrätten att förevisa tävlingsvideorna på sina egna kanaler överförs på Nylands Företagare.

Leverans av arbeten och tävlingsgången

Spara arbetet i mp4-läsbar form. Ladda upp din video på dold på YouTube och leverera länken till Nylands Företagare på adressen . Skriv dessutom en kort beskrivning av arbetet där ni uppger deltagarnas uppgifter och roller samt en kort beskrivning av arbetsskedena.

Juryn väljer ut de fem (5) bästa deltagande videorna i både klassen för de lägre och högre klasserna. Videorna levereras separat till Nylands Företagare och publiceras på Nylands Företagares kanaler. Bland de fem utvalda väljer juryn en vinnare, och dessutom väljs publikens favorit genom röstning.

Juryns premieringskriterier

Videon

 • intressant
 • tydlighet i budskapet
 • kommersiell/säljande infallsvinkeldet
 • tekniska förverkligandet följer det givna temat och andra riktlinjer

Premiering

De bästa i båda serierna premieras. Premieringen sker på Nylands Företagares höstmöte 25.11.2020.

Prissummorna

Bästa video, åk 1-6: 700 euro
Bästa video, åk 7-9: 500 euro
Publikomröstning, åk 1-6: 500 euro
Publikomröstning, åk 7-9: 300 euro

Mera information om tävlingen: Nylands Företagare Sanna Sassi

Regler för Y-tube -tävlingen

Y-tube är en videotävling som ordnas av Nylands Företagare för barn- och ungdomsgrupper i grundskoleålder. Avsikten med tävlingen är att skapa en möjlighet för och uppmuntra barn, unga och skolor att öka kunnandet inom kommunikation, marknadsföring och företagsamhet.

Tävlingen kan utnyttjas i skolorna. Videon kan länkas till både olika läroämnen som fostran till företagsamhet. Vi uppmuntrar skolorna att använda prissumman för gemensamma aktiviteter för hela klassen.

Tävlingen förses årligen med ett växlande tema. Det första året (2019) hade tävlingen temat Hållbar utveckling. Året 2020 är tävlingens tema Digitalt tillsammans.

Serier

Grupper för elever i åk 1-6 och 7-9. Minimistorleken på grupperna är tre (3) personer. Grupperna kan bestå av hela klasser eller fritt bildade kamratgrupper eller hobbygrupper. Serien bestäms på basen av den äldsta medlemmens skolstadium. Grupperna ska skilt ha en fullvuxen ansvarsperson som kan vara t.ex. en lärare eller en deltagares vårdnadshavare.

Tidtabell

Tävlingen går av stapeln på hösten. Exakt tävlingstidpunkt definieras årligen.

Instruktioner för arbetet

Tävlingsbidragen förses årligen med noggrannare instruktioner. I instruktionerna observeras längden på videon, dess stil och kanaler för publicering. Instruktionerna påminner om upphovsrätt och filmningstillstånd samt övriga saker i anknytning till videon och publicering av den. Dessutom begärs det in en kort beskrivning av grupperna om arbetet, i vilket deltagarnas uppgifter och roller framkommer och som innehåller en sammanfattning av arbetsskedena.

Användarrätt

Upphovsrätten för videorna som sänds in till tävlingen förblir hos upphovsmakarna. Användarrätten att förevisa tävlingsvideorna på sina egna kanaler överförs på Nylands Företagare.

Juryarbete

Nylands Företagares styrelse fastställer årligen en arbetsgrupp och en jury för tävlingen. Arbetsgruppen och juryn kan delvis eller helt och hållet bestå av samma personer. Arbetsgruppen utarbetar närmare instruktioner och teman för tävlingen.

Juryn väljer ut de fem (5) bästa deltagande videorna i både klassen för de lägre och högre klasserna. Alla videoskapare informeras om vilka som valts till final. Bland de fem utvalda per serie väljer juryn en vinnare, och dessutom väljs publikens favorit genom publikomröstning.

Juryns premieringskriterier

Videon

 • intressant
 • tydlighet i budkapet
 • kommerciell/säljande vinkeldet
 • tekniska förverkligandet följer det givna temat och andra instruktioner

Premiering

De bästa i båda serierna premieras. Premieringen sker 2020 på Nylands Företagares höstmöte 25.11.2020.

Prissummorna

Bästa video, åk 1-6: 700 euro
Bästa video, åk 7-9: 500 euro
Publikomröstning, åk 1-6: 500 euro
Publikomröstning, åk 7-9: 300 euro