Etsi

Hyvinvointi

Yrittäjät kokeilee Uudellamaalla uutta tapaa työterveyspalveluiden hankkimiseen

Yrittäjäjärjestön jäsen voi jatkossa järjestää työterveyshuoltonsa yksinkertaisemmin. Uudenmaan Yrittäjät on solminut puitesopimuksen kahdeksan toimialueensa työterveyspalveluita tuottavan toimijan kanssa. Yrittäjät voivat halutessaan hakeutua työterveyshuollon asiakkaaksi puitesopimuksen kautta ilman erillisiä sopimusneuvotteluja.

- Yhteishankinnalla varmistetaan, että palvelut ovat helposti saavutettavia, laadukkaita, kohtuuhintaisia ja vastaavat jäsenyrittäjiemme tarpeita, Uudenmaan Yrittäjien järjestöpäällikkö Petri Ovaska perustelee.

Yhteisesti hankitut työterveyshuoltopalvelut vähentävät yritysten hallinnollista taakkaa ja helpottavat palveluiden järjestämistä.

Uudistus tuo helpotusta erityisesti yksinyrittäjille. Uudistuksella pyritäänkin kannustamaan yksinyrittäjiä hoitamaan työterveyshuoltonsa palvelut ajan tasalle.

Puitesopimuksen kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX / TTT-Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos.

Yrittäjäjärjestön jäsen voi solmia puitesopimuksella:

Ennaltaehkäisevän eli lakisääteisen työterveyshuollon, joka sisältää mm.

 • työpaikkaselvityksen
 • kirjallisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman
 • tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen (TANO)
 • terveystarkastukset
 • työyhteisön toimivuuden edistämisen
 • työssä selviytymisen seurannan ja kuntoutukseen ohjaamisen
 • sairauspoissaolojen seurannan ja tapaturmien torjunnan yhteistyössä yrittäjän kanssa
 • ensiavun järjestämiseen osallistumisen
 • laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin ja seurannan

Halutessaan yrittäjä voi lisätä puitesopimukseen ennaltaehkäisevän (lakisääteisen) työterveyshuollon lisäksi sairaanhoidon, joka sisältää

 • työterveyslääkärin, työterveyshoitajan, työfysioterapeutin tai muun työterveyshuollon ammattilaisen antaman hoidon laboratorio -ja kuvantamistutkimuksineen
 • erikoislääkärikonsultaatiot, kun hoitovastuu on työterveyslääkärillä.

Lisäksi jäsenyrittäjä voi itse sopia työterveyshuollon muista palveluista, joita Kela ei korvaa työterveyshuollon kustannuksina. Tällaisia ovat esim. työfysioterapeutin hieronta.

Itä-Uudellamaalla sopimuskumppaneina ovat

 • Loviisan Lääkäriasema Ergo
 • Porvoon Lääkärikeskus,

Keski-Uudellamaalla

 • Lääkärikeskus Aava
 • Attendo
 • Diagnos Terveyspalvelut

ja Länsi-Uudellamaalla

 • Folkhälsan
 • Lääkäriasema Mediriina
 • Mehiläinen.

Tutustu työterveyshuollon puitesopimuskumppaneihin täältä

Lisätietietoja:

Uudenmaan Yrittäjät: Petri Ovaska 050 558 5674

TyhyverkostoX / Palvelut –hanke, Työterveyslaitos: Helena Palmgren 030 474 2643