Etsi

Yrittäjyys

Raimo ja Kirsti Stenvallille Uudenmaan Yrittäjien elämäntyöpalkinto

Autoilija Raimo Stenvall perusti yhden auton yrityksen vaimonsa Kirstin kanssa vuonna 1959. Ensimmäinen auto oli Morris ja työmaa Munkkiniemen hätäaputyömaa. Viidenkymmenen vuoden aikana Stenvallin pariskunta kasvatti yrityksen, perheen ja jatkajat yritykselleen.

Nyt kahdeksankymmentä vuotta täyttävä Raimo Stenvall on viimeiset kymmenen vuotta jatkanut aktiivista toimintaa yrityksen hallituksen puheenjohtajana. Virtaa riittää edelleen myös vanhoille autoille, politiikalle ja liikunnalle. Myös Kirsti Stenvall jatkaa yrityksessä päivittäistä työntekoa. Kuljetus R. Stenvall Oy on edelleen kuljetusalan perheyritys, jonka toimivassa johdossa jatkavat perheen tyttäret.

Uudenmaan Yrittäjien Elämäntyöpalkinto on kunnioituksenosoitus Raimo ja Kirsti Stenvallille, jotka ovat toimineet pitkään yrittäjinä ja esimerkillisellä tavalla edistäneet yrittäjyyttä niin yrityksessään kuin sen ulkopuolella. Palkinnon saajan päätti Uudenmaan Yrittäjien hallitus.

Maan ajosta maailmalle

R. Stenvallin historia kuvastaa Suomen lähihistoriaa mitä parhaiten.  Stenvallin ajot siirtyivät Munkkiniemen työmaalta 1960-luvun alussa kaupungistuvan Suomen teiden rakennukseen ja maan ajoon. Yrityksen perustamisen jälkeen autoja hankittiin pian lisää ja yritykselle rakennettiin autotalli ja rasvamonttu omaan pihapiiriin, jotta autoja saatiin korjattua ja huollettua omissa tiloissa.

Kuljetukset monipuolistuivat ja asiakkaita tuli nopeasti lisää. Vuonna 1964 aloitettiin henkilöautojen kuljetus satamista ympäri Suomea autolaveteilla. Siihen saakka uudet autot oli toimitettu omistajille ajamalla ne perille. Autojen lisäksi 1970-luvulle tultaessa R. Stenvall Oy kuljetti kymmenellä autolla sähkötarvikkeita, juomia, renkaita, viljaa ja apulantaa isoille toimijoille, kuten Asea Skandia, Elanto, Sinebrychoff ja Valmet.

1970-luvun alussa Stenvallit aloittivat ulkomaanliikenteen. Aluksi ajettiin Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan, josta edelleen laajennettiin Hollantiin, Saksaan ja Ranskaan sekä Irakiin. 1970-luvun lopulla parhaimmillaan ajettiin tavaraa viidellä rekalla Lähi-itään. 1990-luvulla Venäjän talouden nousu poiki kuljetuksia ja sittemmin taas vilkastuva kaupankäynti Eurooppaan. Ulkomaan liikennöinnin lisäksi R. Stenvall hoiti pitkään muuttoja.

Perheyhtiössä päätökset syntyvät arjessa

Muuttuvat poliittiset tilanteet, suhdanteet, tekniikan kehitys ja talouden muutos ovat haastaneet yritystä ja yrittäjiä. Perheyhtiössä päätöksiä on voitu tehdä nopeasti ja kauppaa kysynnän ja tarjonnan mukaan. Välillä kalustoa on ostettu, välillä myyty. Yhtiömuoto ja yrityksen yhteistyön muodot kumppaneiden kanssa ovat eläneet tilanteen mukaan.

2000-luvun vaihteessa autolavettikuljetukset jäivät historiaan ja tilaa valtasivat entisestäänkin merikontit. Nokia Networksin 3G esittelykiertueen toteuttaminen 2000-luvun alussa oli aivan erityinen tehtävä. Kaksi Saksasta varta vasten ostettua ja omissa tiloissa valmiiksi sisustettua näyttelyrekkaa kiersi Eurooppaa kahden vuoden ajan ristiin rastiin, pisimmillään Israelissa asti.

Pääosin merikonttiliikenne oli arkisempaa toimintaa ja kasvoi nopeasti. Samalla yhteistyö huolintaliikkeiden ja varustamoiden kanssa laajeni. Konttikuljetuksissa on syntynyt pitkiä asiakassuhteita yksittäisten yritysten kanssa, jotka jatkuvat edelleen.

Tekniikkaa käyttöön tarpeen mukaan

Raimo Stenvall on seurannut tiiviisti tekniikan kehittymistä ja ottanut sitä nopeasti käyttöönsä, tarpeen mukaan. Keskittyminen olennaiseen ja nopeat liikkeet kuvaavat hyvin hänen toimintaansa. 

Kun 1970-luvulla kippirekkaan kytkettiin dolly, saatiin täysperävaunuyhdistelmä. Tiedonkulkua parantamaan otettiin käsivälitteiset autopuhelimet, ARPit. Vuonna 1974 ostettiin ensimmäinen ilmajousitettu umpirekka ”harvalla” telillä. Hinausautoon puolestaan hankittiin hydrauliset vinssit, ja sillä siirrettiin työmaanostureita ympäri Suomea. 1980-luvulla hankittiin ensimmäinen neliakselinen Mersu Hiab-nosturilla sekä NMT-puhelimet. 1990-luvun uutuus oli lämpötilasäädelty puoliperävaunu ja 2000-luvun alussa konttien siirtoon käytettävä Hammar-sideloader sekä vuonna 2017 hallien katolle rakennettu aurinkovoimala.

Kasvaneen toiminnan tarvitsemaa lisätilaa on rakennettu Fallbackantien varteen ensin 1975, uudisrakennukset 2005 ja 2015. Uudisrakentamisen ohessa olemassa olevia tiloja on laajennettu useaan otteeseen. Osa tiloista on vuokrattu kuljetusalaa tukeville yrityksille, jotka harjoittavat raskaan kaluston varaosakauppaa, maahantuontia ja asennustoimintaa. Uuteen halliin mahtuu myös automuseo, josta kodin sai Raimon ensimmäinen ”vanha auto”, Chevroletin kuorma-auto vuosimallia 1937.

Vuonna 1997 Kuljetusliike R. Stenvall Ky palkittiin vuoden uusmaalaisena yrityksenä.

Pariskunta, perhe ja firma

Perheen työnjako yrityksessä ja sen ulkopuolella on aina ollut selvä. Raimo Stenvall on vastannut kalustosta, toiminnasta ja sen kehittämisestä ja Kirsti on hoitanut toimiston; laskutuksen, palkat, vakuutukset ja muut paperityöt. Toimistossa Raimon ja Kirstin pöydät ovat edelleen vastakkain ja molemmat käyvät edelleen töissä, vaikka vastuita on siirretty paljon eteenpäin.

Raimo Stenvall on Tuusulan Yrittäjien perustamisjäsen ja toiminut Tuusulan Yrittäjien puheenjohtajanakin. Hän on aktiivinen paikallinen vaikuttaja edelleen ja on tuonut näkemyksiään esimerkiksi Tuusulan liikenteen sujuvuuden kehittämiseen ja sen solmukohtien korjaamiseen.

Kirsti Stenvall on puolestaan huolehtinut, että perheen perusasiat ovat pelanneet ja huolto toiminut. Tyttäret kasvoivat perheyrityksen toimintaan ja johtoon sujuvasti autolavettien keskellä.

Tyttäret jatkavat johdossa

Yrityksen operatiivisessa johdossa ovat toimineet vuodesta 2009 lähtien tyttäret Kati Stenvall-Jauhiainen toimitusjohtajana ja Kristina Lindfors varatoimitusjohtajana. Samaan aikaan Raimo Stenvall siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja hallitukseen nimitettiin myös tyttäret Jaana Stenvall-Uutela ja Susanna Stenvall-Kivimäki.

Tällä hetkellä ajoneuvoja on noin kolmekymmentä ja perävaunuja yli 70. Palveluvalikoimaan kuuluvat konttikuljetukset, suuret yksittäistavarakuljetukset ja trailerit. Tavaroita tarvitaan edelleen ja luotettavia toimijoita niiden kuljettamiseen.

 

Lisätietoja:

varapuheenjohtaja Eero Kokko, Uudenmaan Yrittäjät, p. 0400 492 110

toimitusjohtaja Petri Graeffe, Uudenmaan Yrittäjät, p. 040 547 3388