Etsi

Yrittäjyys

“Vägbyggare för digitaliseringen”

Karis Telefon är en stark lokal aktör med ett samhällsuppdrag. Fram till år 2023 kommer man att ha investerat 30 miljoner euro i byggandet av optiska fibernät. Och mera ska det bli.

För tio år sedan fattade Karis Telefon Ab ett beslut om att investera 30 miljoner euro för att bygga optisk fiber till alla hem och företag i regionen. Hittills har man satsat i genomsnitt 2-2,5 miljoner euro per år. Nuvarande budget kommer att räcka till 2023, men enligt vd Henrik Ekblom kommer projektet att fortgå längre än så.

Vi kommer att hålla på i samma takt som nu fram till åtminstone år 2030.

Patrik Gustafsson, teknisk direktör vid Karis Telefon, beskriver företaget som en vägbyggare för digitaliseringen.  

Innehållstjänsterna tenderar att bli allt mer globala, den marknaden står utanför vårt fokus. Vår roll är att vara möjliggörare. Ju bättre ”rotsystemet” fungerar, desto bättre kan kunderna dra nytta av innehållstjänsterna, säger Gustafsson.

 

Kunderna delägare

Karis Telefon är ett bolag med gamla anor. Företaget grundades 1920, inte för att producera vinst, utan för att erbjuda telefontjänster till aktieabonnenterna. Den grundidén har man hållit fast vid. Den som köper en fiberanslutning blir också aktieabonnent. I praktiken fungerar man litet som ett andelslag, trots att Karis Telefon är ett aktiebolag. Man delar ingen dividend till aktieägarna - som i dagsläget uppgår till cirka sextusen - istället bygger man nät, framtidens IT-vägar.

Aktieägarna finns i vår omgivning. Därför kan man säga att vi har en samhällsmission. Huvudsaken är inte att maximera vinsten, utan den lokala nyttan, säger Ekblom.

Man har inte begränsat byggandet till tätorterna, utan också rört sig långt ut i skärgården. Återbetalningstiden för investeringarna ute i skärgården är lång jämfört med dito i tätbebyggelse. Men eftersom företaget inte behöver syssla med kvartalsrapporter, som ofta kräver snabba återbetalningstider på gjorda investeringar, möjliggörs långsiktiga satsningar.

För oss räcker det att vi i medeltal håller ihop vår ekonomi, säger Ekblom.

Med tanke på i vilken riktning samhället utvecklas är det viktigt att också glesbygden har effektiva förbindelser. Många har i dag arbeten som möjliggör att man kan arbeta på distans några dagar i veckan.

En klar trend i den här regionen är att sommargästerna stannar allt längre på sina stugor och arbetar därifrån, säger Gustafsson.

En reglerad marknad

Företagets kunder finns geografiskt i Hangö, Raseborg och delvis i Ingå. Kunderna består i huvudsak av tre kategorier; privatpersoner, företag och andra operatörer. Av dessa utgör privatpersonerna den störa kundgruppen. På företagssidan är det de mindre företagen i regionen som står i direkt kundförhållande till Karis Telefon.

Men indirekt står nog alla företag i regionen i kundförhållande till oss, fast då via någon av de andra operatörerna som vi fungerar som underleverantör åt, konstatera Gustafsson.

Enligt rådande lagstiftning har Karis Telefon en direkt skyldighet att erbjuda sina tjänster till andra operatörer. Det betyder att vilken operatör som helst kan snickra ihop ett större nät genom att hyra kapacitet och förbindelser.

När man bygger nät kan man inte göra det hur som helst, vi har en reglerad marknad inom EU. Det är något som innehållsproducenterna inte vill gå in på. De vill nå den stora marknaden på enkla villkor, inflikar Gustafsson.

 

Utmanande arbetsmiljö

På Karis Telefon tycker man inte att det behöver vara en nackdel att vara en liten spelare på marknaden. Den starka lokala förankringen kan också ge trygghet till kunderna som vet vart de ska vända sig om problem uppstår. Man sätter också mycket tid och resurser på att hålla sig à jour med vad som händer internationellt inom denna bransch.

Vi håller internationell klass på vår teknik, precis av samma snitt som de stora företagen. Det betyder att vi som arbetsgivare kan erbjuda en verkligt professionell och utmanande arbetsmiljö för våra ingenjörer. Det ser vi som väldigt värdefullt, säger Ekblom.

En annan sak som får honom att se med tillförsikt på framtiden är Cinias havskabel som kommer i land i Hangö och som Karis Telefon varit med och investerat i.

Vi ser fram emot att den lockar datacentraler och en ny slags industri till regionen. Framtiden får utvisa hur det går, avrundar Ekblom.

 

Text och fotografi: Mia Berg-Lundqvist