Etsi

Koulutus

Yrittäjä – ota hyöty irti amisreformista

Vuodenvaihteessa ammatilliset opinnot muuttuivat. Yrittäjän näkökulmasta moni tuttu asia säilyi ja joustavuutta löytyy enemmän. Nyt on aika ottaa hyöty irti ja varmistaa oppimisen laatu.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääntyy

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitetaso kasvaa. Jatkossa määritetään entistä tarkemmin, mitä työpaikalla opitaan ja tämä kirjataan koulutussopimukseen tai oppisopimukseen. Tutkinnonosan lopuksi opittu asia näytetään työsuorituksella työpaikalla.

Tutkinnonosia sisältyy tutkintoihin vaihteleva määrä, yleensä neljästä kahdeksaan. Osa tutkinnonosista suoritetaan usein jatkossakin oppilaitoksessa.

Opettajat jalkautuvat yrityksiin

Kun opiskelija tulee yritykseen, on jakson tavoitteet ja pelisäännöt käytävä läpi yhdessä opiskelijan, yrityksen edustajan ja opettajan kesken. Etenkin jos opiskelija on kovin nuori, kannattaa sopimuksen merkitys avata huolella. Samassa yhteydessä voidaan sopia, miten mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Opettajan antamasta ohjauksesta työpaikalla voi sopia henkilökohtaista osaamisen kehittämisen suunnitelmaa, HOKSia laadittaessa.

Minimissään opettajan on käytävä yrityksessä allekirjoittamassa sopimus ja ottamassa vastaan opiskelijan näyttö. Kun sopimuksen allekirjoittamisen sopii yritykseen, opettaja voi samalla varmistaa, miten opiskelija opintojaan suorittaa. Ilman opettajan yrityskäyntiä papereita ei kannata allekirjoittaa.

Tarvittaessa vaadi palvelua

Reformin keskeinen uudistus on lisääntyvä työelämäyhteistyö. Nyt on oikea hetki tarvittaessa vaatia palvelua ja tukea yrityksiin, jotta asiat lähtevät rullaamaan oikealla raiteella heti alusta. On oppilaitoksen tehtävä infota ja luoda toimivat käytännöt yhteistyölle ja yhteydenpidolle. Oppilaitoksissa on pedagogista osaamista, jota kannattaa myös hyödyntää.

Hyödynnä mahdollisuudet – ota yhteyttä kouluttajien yrityspalveluihin

Kun valinnaisuus tutkintojenosissa lisääntyy, yritysten mahdollisuudet kouluttaa nykyisiä tai tulevia työntekijöitä omiin tarpeisiin paranevat.

Osaamista voi täydentää pienemmissä palasissa kerrallaan yritykselle sopivana ajankohtana, ammattialalta tai sitä tukevalta alalta. Yrityksen työntekijöille voidaan käytännössä räätälöidä tutkintoja. Esimerkiksi sähköasentaja voi opiskella sähköasennuksen lisäksi tutkinnonosan myyntiä, asiakaspalvelua, viestintää tai vaikkapa talonrakennusta.

Uudellamaalla ammatillisten oppilaitosten yrityspalvelut/työelämäpalvelut auttavat yrittäjää alkuun yhteistyössä.

 

Opiskelijat yrityksissä

Koulutussopimus – entinen työharjoittelu. Palkkaa ei saa maksaa eikä yritykselle makseta koulutuskorvausta.

Oppisopimuksen voi tehdä nyt yksittäiselle tutkinnonosalle. Opiskelijalle maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka ja yritykselle mahdollisesti koulutuskorvaus. Kysy myös mahdollisuutta palkkatukeen.

Osaamisen näyttö –  opiskelijan osaamisen arvioi paikan päällä opettaja ja työelämän edustaja oikeissa työtehtävissä. Näyttöön voi tulla suoraan, jos osaamisen on hankkinut itse.

Lue lisää:

www.yrittajat.fi/amis