Etsi

Talous

Kuuma-kuntien yritykset aikovat rekrytoida innokkaasti

Pk-yritysbarometri näyttää Uudellamaalla kohtalaisen valoisalta, vaikka vauhdikkain kasvu näyttää osittain olevan ohi. Tämä käy ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin 11.9.2018.

Uudenmaan seutukunnista Kuuma-kunnissa suhdanneodotukset henkilökunnan osalta ovat koko valtakunnan suurimmat. Saldoluku on + 26. Muiden Uudenmaan seutukuntien henkilöstöodotukset ovat maan keskiarvon, +14, tietämillä.  Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat hieman heikommat kuin keväällä 2018.

- On erittäin myönteistä, että Kuuma-kuntien vahva väestönkasvu näkyy myös merkittävänä työpaikkojen kasvuna. Alueet hyvien kulkuyhteyksien varrella luovat kasvua ja houkuttelevat yrityksiä. Myönteistä on myös, että koko Uudenmaan Yrittäjien alue pärjää kansallisessa vertailussa kasvualueena, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

Pk-yritysten suhdannenäkymät henkilöstömäärän suhteen, TOP 5

 • Kuuma-kunnat +26
 • Rauma + 26
 • Oulu +25
 • Kajaani +22
 • Rovaniemen seutu +21
 • Jyväskylän seutu +21
 • Pielisen Karjala +21

Yleiset suhdannenäkymät ovat kohtalaisen hyvät

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kevään 2018 tilannetta heikommat, mutta edelleen kasvu-uralla. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +27, kun se viime keväänä oli +35.

Uudenmaan alueella tilanne arvioidaan saldoluvun + 34 perusteella koko maata paremmaksi, mutta nähdään kuitenkin kevään 2018 tilannetta heikompana, saldoluku oli tuolloin +40. Suhdanteiden paranemista arvioi nyt alueella hieman harvempi ja ennallaan pysymistä hieman useampi kuin keväällä.

Parhaat näkymät Uudenmaan seutukunnista ovat tässäkin suhteessa Kuuma-kunnissa. Odotukset ovat valtakunnallisesti kärkipäätä: korkeammat suhdanneodotukset löytyvät vain Pielisen Karjalasta, Raahesta, Rovaniemen seudulta ja osasta muuta Lappia.

Seutukunnista Hyri-alueella päästään Suomen keskiarvoon +27, Itä-Uudenmaalla saldoluku on + 29 ja Länsi-Uudellamaalla +34.

Pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät seutukunnittain, TOP 5

 • Pielisen Karjala +43
 • Raahe +42
 • Rovaniemen seutu +39
 • Muu Lappi 38
 • Kuuma-kunnat +37
 • Oulunkaari +37

Pk-yritysbarometrilla kuvataan pk-yritysten odotuksia

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ-ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.

Valtakunnallisessa raportissa tuloksia käsitellään koko pk-sektorin näkökulmasta ja myös päätoimialoittain teollisuuteen, rakentamiseen, kauppaan ja palveluihin jaoteltuna.

Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.

Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4636 pk-yrityksen edustajan vastauksiin. Se kuvaa siten kattavasti suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä.

Tässä raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittämistarpeita ja kehittämisen esteitä sekä rahoitusta. Ajankohtaisilla kysymyksillä on tällä kertaa selvitetty digitaalisuutta liiketoiminnassa ja omistajanvaihdosta.

Lisätietoja:

Pk-yritysbarometrin aineistot löytyvät kokonaisuudessaan täältä. Linkki on sivun alalaidassa.

Suomen Yrittäjät, Petri Malinen, 050 434 5952

Uudenmaan Yrittäjät, Petri Graeffe, 040 547 3388