Etsi

Yrittäjyys

Yrittäjän Kasvot - Maija Koivula - Venny-Visio Oy

Maija Koivula on vuosien mittaan kiertänyt ympäri Suomea lukuisissa koulutustilaisuuksissa kouluttamassa opettajia, koulupsykologeja ja varhaiskasvattajia VENNY-menetelmän käyttöön.

VENNY-menetelmä auttaa hahmottamisen ja oppimisen ongelmissa

Lapsen ja nuoren visuaalisen hahmottamisen ongelmia on mahdollista kartoittaa ja kuntouttaa ainutlaatuisen VENNY-menetelmän avulla. Menetelmän kehittäjä on tuusulalainen erityisopettaja, äidinkielen opettaja ja yrittäjä, FK Maija Koivula.

 

VENNY:n kehittämiseen johtivat havainnot lasten hahmottamisen ja oppimisen ongelmista Koivulan työssä laaja-alaisena erityisopettajana. Menetelmä on tulosta lähes kahdenkymmenen vuoden taustatutkimuksesta sekä vuosikymmenten opetustyöstä lasten ja nuorten parissa.

- Olen aina tehnyt opettajan työtäni tutkivalla otteella. Ihan ensimmäiset havainnot lasten hahmottamisen ja oppimisen ongelmista tein jo 1990-luvulla. Kuntouttavaa materiaalia aloin systemaattisemmin kehittää, kun kohdalleni osui tyttö, jonka vaikeissa oppimisen ongelmissa minua pyydettiin auttamaan, Koivula kertoo.

 

VENNY kohentaa lapsen hyvinvointia

 

Koivulan mukaan visuaalisen hahmottamisen ongelmat voivat ilmetä sekä kielellisinä että matemaattisina vaikeuksina. Korjaamattomina hahmotusongelmat saattavat laajentua ja aiheuttaa myöhemmin yhä syveneviä oppimisvaikeuksia ja tunne-elämän ongelmia.

- VENNY:n kuntoutusvaikutukset näkyvät mm. siten, että lapsen kielen ymmärtäminen ja matemaattiset taidot parantuvat.  Samalla vahvistuvat keskittyminen, tarkkaavaisuus, oman toiminnan ohjaus sekä sosiaaliset taidot. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi kohentuu, kun koulussa suoriutuminen alkaa kuntoutuksen myötä parantua, Koivula selittää.

 

Keksintösäätiön tukema innovaatio

Aluksi VENNY:n materiaali oli vain Maija Koivulan omassa käytössä. Hän sai sen kehittämiseen konsultatiivista tukea Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten neuropsykologian erikoispsykologilta yli 15 vuoden ajan.  Vuonna 2008 Koivula pääsi mukaan opetusministeriön projektiin, joka mahdollisti visuaalisten hahmotusvaikeuksien kartoitusmenetelmän kehittämisen opettajille käyttökelpoiseen muotoon. Näin syntyi ensimmäinen tuote VENNY 1.

- Kirjoitin VENNY:stä artikkeleita ammattilehtiin ja minua kyseltiin kouluttamaan opettajia. Pian kyselyitä alkoi tulla yhä enemmän. Pidin asiaa niin tärkeänä, että sitä oli vietävä eteenpäin. Jäin opettajan työstäni virkavapaalle ja perustin toiminimen vuonna 2010. Siitä asti olen keskittynyt pelkästään VENNY:n kehittämiseen.

 

Maija sanoo oppineensa yrittäjyydessä tarvittavia taitoja ”kantapään kautta”. Vahvana tukena yrittäjyyden alkutaipaleella oli kuitenkin Keski-Uudenmaan Uusyrityskeskuksen Pertti Salovaara, joka johdatti Maijan kohtaamiseen Keksintösäätiön Tuoteväylä-tiimin kanssa. Kohtaaminen kannatti, sillä vuodesta 2012 VENNY on ollut Keksintösäätiön tukema uusi innovaatio lasten, nuorten ja aikuistenkin auttamiseksi.

 

 

VENNY vahvemmin myös varhaiskasvatukseen

Kehitystyö on poikinut VENNY-menetelmän tueksi uusia tuotteita. VENNY 2 – harjoituskirja visuaalisten hahmotusvaikeuksien kuntoutukseen on ollut saatavilla vuodesta 2012 lähtien. Vastikään valmiiksi ehti VENNY 3 eli värikkäät, puiset VENNY-kuutiot syvyystason visuaaliseen hahmottamiseen.

 

Maija Koivula on vuosien mittaan kiertänyt ympäri Suomea lukuisissa koulutustilaisuuksissa kouluttamassa opettajia, koulupsykologeja ja varhaiskasvattajia VENNY-menetelmän käyttöön. Menetelmää hyödynnetään mm. monissa kouluissa, kuntoutuskeskuksissa sekä Erilaisten oppijoiden liitossa.

 

Maijan tavoite on, että jonakin päivänä kaikki lapset, myös maahanmuuttajat, kartoitettaisiin VENNY:n avulla. Hänen päämääränsä on saada VENNY-menetelmä laajemmin myös varhaiskasvatuksen, eli päiväkotien ja esiopetuksen, käyttöön, jotta oppimisvaikeuksia voitaisiin ehkäistä jo ennalta.

- Lievätkin hahmottamisen ja oppimisen ongelmat voivat  ajan mittaan vaikeutuessaan suistaa syrjäytymisen tielle. Kun VENNY:ä hyödynnetään kuntoutuksessa systemaattisesti, se voi tuoda valtavan muutoksen lapsen ja nuoren elämään. On iso ja arvokas tehtävä viedä tällaista asiaa eteenpäin.

 

Tavoitteena kansainvälistyminen ja digitalisaatio

Venny-Visio on vuodesta 2014 lähtien ollut osakeyhtiö. Äskettäin yritykseen ovat tulleet mukaan uudet osakkaat Raine Hermans ja Seppo Keronen, jotka tuovat osaamista VENNY:n kansainvälistämiseen ja digitalisaatioon. Ne ovat VENNY:n seuraavat kehitystavoitteet.

Työstään Maija Koivula palautuu mieluiten luonnossa, mökillä tai puutarhassa. Hän harrastaa kolmen lapsenlapsen kanssa kasvien keräilyä ja seuraa mielellään tuttujen maisemien vaihtelua vuodenaikojen kierrossa.

 

- Vuodenaikojen mukaan muuttuvat maisemat ovat mitä upein taidenäyttely. Harvasta asiasta saa niin paljon voimaa kuin luonnosta, Maija sanoo.


Yhteystiedot:
Venny-Visio Oy
Maija Koivula

www.vennysisio.fi


Teksti ja kuva:
Krista Korpela-Kosonen
www.nutrimedia.fi