Etsi

Järjestö

Kellokosken Yrittäjät, Inkoon Yrittäjät, Keravan Yrittäjät ja Porvoon Yrittäjät olivat Uudenmaan Yrittäjien parhaat paikallisyhdistykset vuonna 2018

Uudenmaan Yrittäjät palkitsi alueensa parhaat paikallisyhdistykset jäsenmäärien mukaisissa sarjoissa. Lisäksi myönnettiin kunniamaininta Klaukkalan Yrittäjille hyvästä jäsenkehityksestä.

Valtakunnallisiksi finalisteiksi ylsivät jäsenmäärien mukaisista sarjoista Inkoon Yrittäjät ja Porvoon Yrittäjät sekä Suomen Yrittäjien Vuoden tekijä – kategoriassa Hangon Yrittäjät.

– Yrittäjäjärjestönä olemme kaikissa Uudenmaan kunnissa näkyvästi läsnä yrittäjän lähellä ja kaverina. Kiitos tästä kuuluu kaikille aktiivisille toimijoillemme paikallisyhdistyksissä! Yhdistyksemme tekivät jälleen vahvaa työtä yrittäjien hyväksi – saimme valita hienot voittajat kovan kisan jälkeen, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

 

Uudenmaan Yrittäjät on valinnut vuoden 2018 paikallisyhdistyksiksi:

Kellokosken Yrittäjät sarjassa yrittäjäyhdistykset, joissa on alle 100 jäsentä

Kellokosken Yrittäjät on yksi Tuusulan kunnan yrittäjäyhdistyksistä. Pienen yhdistyksen perinteistä jäsentoimintaa olivat vuonna 2018 Kellokosken kalastuskauden avajaisiin osallistuminen ja yhteiset teatterimatkat naapuriyhdistyksen kanssa. Vuosijuhla oli perinteisesti yhteinen Tuusulan muiden yrittäjäyhdistysten kanssa. Kellokosken Yrittäjien jäsenmäärä on pysynyt vakaana.

Kuntaan Kellokosken Yrittäjät piti yhteyttä elinkeinoneuvottelukunnassa ja tarvittaessa suoraan. Kellokosken Yrittäjät tiedottaa toiminnastaan mm. Facebook-sivullaan ja paikallislehti huomioi isot tapahtumat ja yrittäjäpalkinnot.

Inkoon Yrittäjät sarjassa yrittäjäyhdistykset, joissa on 100-199 jäsentä

Elinkeinopolitiikan vuosi 2018 oli Inkoon Yrittäjillä supervuosi. Uuden kunnanjohtajan kanssa luotiin säännöllinen palaverikäytäntö, jonka lisäksi tehtiin yhdessä yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin. Tiivistä vuoropuhelua pidettiin lähes viikoittain. Kunnan strategiaan 2018-2022 saatiin selkeä kirjaus siitä, että paikalliset yrittäjät ja tuottajat ovat mahdollisuus kunnan näkökulmasta. Kunta on ryhtynyt kertomaan pienhankinnoistaan yrittäjäjärjestön tiedotuskanavissa. Yrittäjäyhdistystä kuunneltiin tarkkaan teollisuuskaavaa luotaessa.

Inkoon Yrittäjät toimi aktiivisesti ja monipuolisesti jäsentensä puolesta jäsenkokemusta parantaen. Se hankki webinaarilaitteiston ja tuotti omia webinaareja. Vuoden aikana tuotetut tapahtumat ja koulutukset olivat korkealaatuisia puhujakaartiltaan ja yksittäiset tilaisuudet houkuttelivat kymmeniä osallistujia. Suurin tapahtuma oli yrittäjäpäivän lounas, jossa oli mukana laajasti myös kunnan edustajia tiedotusta myöten. Inkoon Yrittäjien jäsenmäärä kasvoi vuoden 2018 aikana.

Keravan Yrittäjät sarjassa yrittäjäyhdistykset, joissa on 200-500 jäsentä

Keravan Yrittäjien toiminnasta on kehittynyt erinomaisesti organisoitua. Hallitus on jakautunut neljään toimikuntaan ja ryhmien koordinointi keskenään sujuu hallituksen kokouksissa.

Keravan Yrittäjät tapasi kunnan elinkeinojohtoa kuukausittain. Vuonna 2018 vaikutettiin kaupunkiin hankintapolitiikan muuttamiseksi niin, että yrittäjät otetaan paremmin huomioon.

Keravan Yrittäjät järjesti vuonna 2018 ryhdikkäästi kuukausittaiset aamukahvit ja viikottaiset jumppahetket. Isompia jäsentapahtumia olivat Crazy Days -ostostapahtuma, jäsenmatka sekä kahdensadan henkilön vuosijuhla, joka myytiin täyteen. Yhdistys viestii monipuolisesti ja laadukkaasti uutiskirjeellä, omalla lehdellä ja Facebookissa.

Porvoon Yrittäjät sarjassa yrittäjäyhdistykset, joissa on yli 500 jäsentä

Porvoon Yrittäjien yhteistyö kaupungin kanssa loikkasi merkittävästi eteenpäin vuoden 2018 aikana. Yritysten merkitys kuntataloudelle ja yrittäjäyhdistyksen tavoitteet esiteltiin kaupunginvaltuustolle. Päättäjille, johtaville virkamiehille sekä yrittäjille järjestettiin yhteinen seminaari, jossa sovittiin yhteisistä toimenpiteistä. Porvoon Yrittäjien laatima kuntalaiskysely yrittäjyydestä jaettiin kaupungin digitaalisen TeamPorvoo-app'in kautta. Johtavien virkamiesten ja Porvoon Yrittäjien yhteiset yritysvierailut paikallisissa yrityksissä aloitettiin ja luotiin tästä jatkuva toimintatapa. Paikallisyhdistyksen tiedotteet jaetaan nyt kaupunginvaltuutetuille ja johtaville virkamiehille. Porvoon Yrittäjät osallistui Porvoon kaupungin hankintaohjeiden laatimiseen, Porvoon keskustan kehittämisen suunnitelmiin sekä Porvoon länsirannan kaavatyön alustaviin suunnitelmiin.

Porvoon Yrittäjät järjesti noin kerran kuukaudessa verkostoitumistilaisuuksia yhdistyksen tapahtumien yhteydessä. Erityisen aktiivinen Porvoon Yrittäjät on kulttuuritapahtumien ja -matkojen järjestäjänä. Aiemman monipuolisen tiedotuksen lisäksi Porvoon Yrittäjät perusti BusinessBoogie -lehden, joka ilmestyy 3-4 kertaa vuodessa Itäväylän välissä. Se jaetaan Itä-Uudenmaan kaikkiin talouksiin.  

Kunniamaininta – Klaukkalan Yrittäjät

Klaukkalan Yrittäjien jäsenkehitys vuonna 2018 oli Uudenmaan Yrittäjien paras, 7 %. Toimivia jäsenhankintatapoja olivat henkilökohtaiset kontaktit, yrittäjien aamiaiset, Yrittäjän vapaapäivä -hyvinvointitapahtuma, systemaattinen tiedottaminen ja avoin Facebook-ryhmä.

Jäsenkasvun takana on monipuolinen järjestötoiminta vaikuttamistyöstä jäsentapahtumiin. Kunnanjohtajan ja elinkeinotoimen kanssa pidetään sujuvasti ja säännöllisesti yhteyttä ja yhteisiä hankkeita kunnan kanssa ovat mm. 12H-leirit ja yrittäjyyskasvatus. Jäsenyrittäjille järjestettiin erilaisia verkostoitumistapahtumia, tietopuolisia koulutuksia, kuten tietosuojakoulutus ja kolmen kerran somemarkkinointikoulutus. Liiketoimintaa tukevaa henkilökohtaista, monikanavaista neuvontaa tarjotaan yhdessä muiden kunnassa toimivien yrittäjäyhdistysten kanssa perustetun Nea ry:n kautta.

Parhaat paikallisyhdistykset palkitaan jäsenmäärän mukaan neljässä sarjassa: alle 100 jäsenyritystä, 100–199 jäsenyritystä, 200–500 jäsenyritystä sekä yli 500 jäsenyritystä. Lisäksi valtakunnallisesti palkitaan Vuoden toimialajärjestö, Vuoden vaikuttaja, Vuoden tekijä, Vuoden viestijä.

Valtakunnalliset ja myös Uudenmaan Yrittäjien alueen parhaat paikallisyhdistykset palkittiin Vaikuttajafoorumissa lauantaina 1.2.2019 Silja Europalla.

Lisätietoja:

Petri Graeffe, toimitusjohtaja, Uudenmaan Yrittäjät, , p. 040 547 3388