Etsi

Hyvinvointi

Yrittäjä, kuka huolehtii työkyvystäsi?

Yrittäjän kannattaa panostaa työkyvyn ylläpitoon ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Työterveyteen investointiin saa tukea Kelalta – eikä palvelujen hankintakaan ole vaikeaa.

Työhyvinvointi – puuh – yrittäjä huokaisee. Pitäisi muistaa pitää itsestä parempaa huolta, pitäisi ehkä miettiä jaksamista, kremppojen ehkäisyä ja innostuksen ylläpitoa.

Yksinkö? Ei, vaan yrittäjän kannattaa ottaa työterveyshuolto kumppaniksi.

– Usein työterveyshuolto liitetään palkansaajiin, jotka toki kaikkein kattavimmin palvelua käyttävät, mutta kyllä myös yrittäjien kannattaa järjestää itselleen työterveyshuolto. Se auttaa huolehtimaan työhyvinvoinnista ja yrityksestä, jonka toiminta on yrittäjän osaamisen ja työkyvyn varassa, sanoo kehittämispäällikkö Helena Palmgren Työterveyslaitoksesta.

– Tutkimusten mukaan yrittäjät, jotka ovat työterveyshuoltopalvelut hankkineet, ovat usein myös tyytyväisiä hankintaan ja kokevat palvelut hyödyllisiksi, hän kertoo.

Keskeistä on säännöllinen seuranta

Palmgren on tehnyt vuosien ajan tutkimus- ja kehittämistyötä yrittäjien työterveyshuollon järjestämisen parissa. Hän tietää, että monilla yrittäjillä on epäselvyyttä siitä, miten työterveyshuolto eroaa muusta terveydenhuollosta. Miksi hankkia työterveyshuoltopalvelut, jos käyttää terveyskeskuksen tai yksityisen lääkäriaseman muita palveluita? 

– Avainsana on työkyky, Palmgren vastaa.

– Työterveyshuollon perustehtävä on tukea työkykyä ja työterveyttä sekä ehkäistä niiden heikkenemistä. Vastaavanlaista työkykyä tukevaa palvelua ei saa muualta terveydenhuollosta.

Ennaltaehkäisy on tärkeää. Työterveyshuollon palveluun kuuluu työkyvyn säännöllinen seuranta, mm. terveystarkastukset, neuvonta ja ohjaus. Työpaikkaselvitysten avulla työterveyshuolto arvioi työn merkitystä terveydelle ja tekee ehdotuksia työstä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi.

Jos yrittäjän tai hänen yrityksensä työntekijän työkyky on syystä tai toisesta alentunut, työterveyshuollossa autetaan sen palauttamisessa tai pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa, miten työssä selviää, vaikka työkyky ei olekaan enää entisellään. Työterveyshuolto ohjaa tarvittaessa muihin palveluihin, vaikkapa lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen. Se auttaa myös työhön palaamisessa pitkän sairausloman jälkeen.

Noin 60 % kustannuksista Kelalta takaisin

Monet työnantajayrittäjät hankkivat työterveyshuoltopalvelut itselleen samalla kun hankkivat ne työntekijöille. Harmillisen moni yksinyrittäjä on yhä palvelujen ulkopuolella, sillä laki ei vaadi yrittäjää hankkimaan työterveyshuoltoa itselleen, vaikka se olisi kannatettavaa.

– Moni yrittäjä kokee hyödylliseksi, että, työterveyden ammattilainen seuraa ja tukee hänen terveyttään ja työkykyään säännöllisesti. Hän ei jää pulmatilanteissa yksin, vaan jos joku työssä jaksamiseen tai terveyteen liittyvä asia mietityttää, voi ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoon.

Porkkanana toimii myös raha. Investointiin saa tukea Kelalta, joka korvaa osan työterveyshuollon kustannuksista. Yrittäjä ja työnantaja saavat Kelalta takaisin noin 60 % ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista korvaushakemusta vastaan. Myös sairaanhoidon järjestämisen kustannuksista saa korvausta.

Eikä palvelun hankintakaan ole hankalaa, sillä sen voi tehdä oman yrittäjäjärjestön kautta.

Lisätietoa yrittäjän työterveyshuollon järjestämisestä Työterveyslaitoksen sivuilla.

 

Sinikka Tierna, asiantuntija, Työterveyslaitos