Etsi

Uudenmaan huippuyritykset haussa - ehdota elokuun loppuun mennessä

Uudenmaan liitto yhteistyökumppaneineen pyytää ehdotuksia Vuoden 2020 uusmaalainen yritys -palkintojen saajista. Uusmaalaisia huippuyrityksiä voi ehdottaa elokuun loppuun asti verkkolomakkeella kuka tahansa.

Palkintosarjat ovat tuotannollinen yritys, kaupan ja palvelualan yritys sekä start up -yritys. Palkinto on tunnustus esimerkillisestä yritystoiminnasta. Sillä kannustetaan yrittäjyyteen ja nostetaan yrittäjyyden arvostusta.

Valintaperusteissa korostuu kestävä kehittäminen

Valintaperusteet painottavat yrityksen toiminta-ajatuksen ja liikeidean omaperäisyyttä, toiminnan, tuotteiden tai palveluiden jatkuvaa kehittämistä, yritystoiminnan hallittua ja kannattavaa kasvua, yrityksen vaikutusta toimialueensa tuotteiden tai palvelujen tarjontaan, työllisyyteen ja kauppatasapainoon, yrityksen tulevaisuuden näkymiä sekä aktiivisuutta yrittäjyyden ja yrittäjien yhteistyön tai muun yhteiskunnallisen toiminnan edistämisessä.

Start up -sarjassa arvioidaan lisäksi liikeidean innovatiivisuutta, skaalautuvuutta ja yrittäjätiimin uskottavuutta sekä nopean kasvun ja kansainvälistymisen näkymiä. Arvioinnissa painotetaan lähivuosien saavutuksia.

Hakuaikaa on elokuun loppuun

Uudenmaan liitto avaa palkittavien haun aina kesäkuussa. Uudellamaalla toimivat järjestöt ja organisaatiot sekä asukkaat voivat tehdä ehdotuksia elokuun loppuun asti. Yritys voi myös itse asettua ehdolle.

Asiantuntijaraati valitsee voittajan

Raatiin kuuluvat edustajat Uudenmaan liitosta, Uudenmaan ELY-keskuksesta, Uudenmaan Yrittäjistä, Pääkaupunkiseudun Yrittäjistä, Helsingin Yrittäjistä ja Helsingin seudun kauppakamarista.Valinnat julkistetaan Uudenmaan Maakuntaparlamentissa marraskuussa. Uudenmaan liitto tiedottaa valinnoista medialle sekä omissa kanavissaan.

Palkituille luvassa näkyvyyttä

Palkitut saavat näkyvyyttä myös toukokuun alussa vietettävällä Uusimaa-viikolla. Palkinto nimetään seuraavalle kalenterivuodelle, jolloin sen saaja voi hyödyntää tunnustusta omassa viestinnässään koko vuoden ajan.

Lisätietoja ja ehdotuslomakkeet löytyvät Uudenmaan liiton verkkosivuilta.