Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Talous

Pk-yritysbarometri Uudellamaalla - Kasvu jatkuu muuta maata parempana, mutta investoinnit laahaavat

Uudenmaan Yrittäjien alueella pk-yritysten suhdanneodotukset ovat positiiviset, mutta vaimeammat kuin ennen. Liikevaihdon ja kannattavuuden odotetaan vielä kasvavan muuta maata paremmin, mutta työllistämisodotukset, kasvuhalukkuus ja jo pakkasella olevat investointiodotukset ovat joko samalla tasolla tai heikommat kuin koko maassa keskimäärin.

Pienten ja keskisuurten lähiajan suhdanneodotukset ovat hieman heikommat kuin keväällä 2019. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +10, kun se viime keväänä oli +14. Uudenmaan alueella tilanne nähdään myös hieman kevään 2019 tilannetta hieman heikompana saldoluvun ollessa nyt +16, kun luku keväällä oli +19.

- Pk-yritysten odotukset tulevasta ovat hivenen heikentyneet. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää yrityksille muistaa kehittää omaa toimintaansa muun muassa markkinoinnin ja myynnin osalta. Rohkea eteenpäin pyrkiminen on parhaita keinoja vastata hiljenevään kysyntään, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi yli 6000 pk-yritystä, joista 513 Uudenmaan Yrittäjien alueelta.

Investointiodotukset laahaavat

Suurimmat haasteet pk-yritysten arvoissa on investointien lähiajan kehityksessä. Odotukset ovat selvästi negatiiviset, ja jatkoivat laskuaan.

Investointiodotukset ovat negatiiviset lähitulevaisuudessa koko maassa ja myös Uudenmaan Yrittäjien alueella. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi. Koko maan ja Uudenmaan Yrittäjien alueen saldoluvut ovat -4. Uudenmaan Yrittäjien toiminta-alueen seutukunnista vain Keski-Uudellamaalla päästiin neutraaleihin investointiodotuksiin.

- Yhteiskunnalta toivon rohkeaa talouden pelisääntöjen uudistamista, jotta suomalaiset yritykset säilyvät edelleen kilpailukykyisinä ja Suomi houkuttelevana toimintaympäristönä, Graeffe sanoo.

Työllistämisodotukset ovat laskeneet

Talouskasvun hidastuminen ja epävarmuus tulevasta kehityksestä heikentävät odotuksia henkilökunnan määrän kehityksestä aiempaa voimakkaammin: odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä ovat heikommat kuin odotukset yleisestä talouskehityksestä.

Uudenmaan alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen jäävät selvästi heikommiksi kuin keväällä. Saldoluvuksi muodostuu +9, kun se keväällä oli +17. Myös koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+10) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2019 (+12).

Seutukuntien välillä työllistämisodotukset vaihtelevat merkittävästi. Hyvinkää-Riihimäki -alueella saldoluku on +20 ja Länsi-Uudellamaalla +14. Keski-Uudellamaalla yrittäjien odotukset ovat samalla tasolla kuin Suomessa ja Uudellamaalla keskimäärin. Itä-Uudellamaalla yrittäjien odotukset jäävät nollaan – yhtä monta kyselyyn vastannutta odottaa henkilökunnan määrän kasvavan kuin vähenevän.

Markkinoinnissa ja myynnissä on kehitettävää

Koko maan ja Uudenmaan alueen pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Koko maassa ja Uudellamaalla pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne, työvoiman saatavuus ja yleinen suhdannetilanne. Uudellamaalla myös yritystoiminnan sääntelyn nähdään haittaavan yrityksen kehittämistä.

Uudellamaalla korostuu tavaroiden vienti

Noin joka neljännellä koko maan pk-yrityksistä ja joka viidennellä Uudenmaan alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Suoraa palvelujen vientiä ja suoraa tavaroiden vientiä on näistä koko maassa noin kahdella viidestä. Uudenmaan alueella tavaroiden viennin osuus on suhteessa koko maan lukuihin suurempi ja palvelujen viennin osalta pienempi. Pk-yritykset hyödyntävät digitaalisista työkaluista ja palveluista yleisimmin omia internet-sivuja sekä sosiaalista mediaa.

Tietoliikenneyhteydet ovat parantuneet

Koko maan ja Uudenmaan pk-yrittäjät arvioivat toimintaympäristönsä kehityksen olleen myönteisintä tietoliikenneyhteyksissä ja asuinympäristön viihtyisyyden sekä yritysten välisten yhteistyömahdollisuuksien kehittymisessä.

 

Pk-yritysbarometrin aineistot

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Petri Graeffe, Uudenmaan Yrittäjät, p. 040 547 3388

ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät, p. 050 434 5952