Etsi

Emergency banner

Koulutus

Terveisiä rehtorikierrokselta - ammatilliset oppilaitokset ovat muutoksen tiellä

Uudenmaan Yrittäjät kävi syys-lokakuussa tapaamassa suurimpien ammatillisten kouluttajien rehtoreita ja toimitusjohtajia. Veimme viestiä yrittäjiltä ja saimme tietoa ajankohtaisesta tilanteesta. Kävi ilmi, että monet yrittäjien huolista ovat kouluttajien kanssa jaettuja huolia.

Uudenmaan Yrittäjät tapasi erilaisin kokoonpanoin Axxellin, Keudan, Hyrian ja Careerian edustajia. Lohjan Yrittäjät pitää aktiivisesti yhteyttä Luksiaan ja Uudenmaan Yrittäjiin, joten siellä ei tässä kohtaa vierailtu.

Uudenmaan Yrittäjät kertoi viestintä kentältä, kuinka yrittäjät odottavat työpaikalle tulevilta opiskelijoilta tiettyä valmiutta, jotta voivat ottaa näitä työssäoppimaan yrityksiin ja asiakasrajapintaan. Ohjaamiseen käytettävissä oleva aika ja turvallisuus huolestuttavat tekniikan alalla.

Työpaikalla järjestettävän oppimisen kriittiset pisteet on tunnistettu amiskentällä ns. Parasta -hankkeissa, joissa keskitytään ammatillisen koulutuksen uudistukseen. Tutuilta kuulostivat.

Työpaikalla järjestettävän oppimisen kriittiset pisteet

  • Opiskelijan valmiudet
  • Yhteinen ennakkosuunnittelu
  • Työpaikkaohjaus
  • Tavoitettavuus ja näkyvyys
  • Asiakassuhteen ylläpito
  • Kehittävä palaute
  • Siirtymät, poikkeustilanteet
  • Näyttöjen laatu

Ratkaisuja haetaan aktiivisesti ja yrittäjien näkemyksiä kuunnellaan mielellään, tämä välittyi kaikista tapaamisista. Lähtöruutu on ohitettu. Vaikka ratkaistavia asioita on paljon, eikä valmista tule hetkessä, alkaa nyt olla hyvä hetki kirittää ratkaisuja.

Resursseilla on väliä - monesti nuoret tarvitsevat enemmän ohjausta

Resursseista ja oppimisjärjestelyistä keskusteltiin tapaamisissa paljon. Oppilaitokset järkeistävät ryhmäkokoja ja miettivät erilaisia ratkaisuja esimerkiksi eri aikaan vuotta opintonsa aloittavien opiskelijoiden opintojen järjestämiseen ja erilaisilla valmiuksilla ja lähtötasoilla tulevien opiskelijoiden tukemiseen.

Ammatilliset oppilaitokset ovat erilaisissa tilanteissa. Virallisesti erillistä nuorisokoulutusta ja aikuiskoulutusta ei enää ole. Ratkaisu nähtiin monella tapaa hyvänä. Resurssien näkökulmasta uusi rahoitusmalli ei ole yhtä helppo oppilaitoksille, joissa opiskelee paljon suoraan peruskoulusta tulevia nuoria.

Opiskelijoita yritykseen yrityksen tilanteen mukaan

Yritysten on tärkeä kertoa oppilaitokselle omat odotuksensa ja edellytyksensä, joilla työssäoppijoita voi ottaa. Toisille sopii hyvin ottaa opiskelijat ”opastettaviksi työelämään”, toiset kaipaavat nimenomaan lähempänä valmistumisvaihetta olevia opiskelijoita. Ammattioppilaitosten nykyinen (siirtymävaihe meneillään) rahoitusmalli ohjaa vahvasti siihen, että yhteistyö yritysten kanssa kannattaa hoitaa hyvin. Minimitaso yhteistyössä tulee olla, että lähtötilanne ja oppimistavoitteet ovat kaikkien tiedossa, sekä raami että käytännön asiat ovat selkeästi sovittu ja että kaikilla osapuolilla on toistensa yhteystiedot ja sovitut käytännöt yhteydenpitoon.

Uudistuneen ammattikoulutuksen toiminta-ajatuksena on, että taidot opetellaan vaiheittain, tutkinnonosa kerrallaan. Jokaiseen tutkinnonosaan voi kuulua työelämäjakso. Siksi nyt ”harjoittelujaksoja” on enemmän kuin aiemmin, mutta ne voivat olla entistä lyhyempiä. Myös päiväkohtainen aika yrityksessä voi olla lyhyempi. Tärkeintä on, että työpaikalla on mahdollisuus oppia ja harjoitella niitä taitoja, joita kulloisessakin tutkinnonosassa on tarkoitus oppia.

Koulutussopimus sopii perusratkaisuna kaikille opiskelijoita yrityksiin oppimaan ottaville. Siinä oppilaitos vastaa pitkälti opiskelijoista; yrityksessä tulee olla tarjolla mahdollisuus harjoitella sovittuja tehtäviä ja opastusta tehtäviin. Mitä lähemmäs mennään tilannetta, jossa yritys haluaa pitää kiinni tietystä opiskelijasta, sitä lähempänä ollaan oppisopimusta. Oppisopimus on työsopimus, koulutussopimus ei. Oppisopimuksessa maksetaan palkkaa, koulutussopimuksessa ei raha liiku.

Kun liikkeelle yhteistyössä on päästy, laventamismahdollisuuksia löytyy paljon. Aktiiviset nappaavat yhteistyön hyödyt.