Etsi

Emergency banner

Korona

Kuntakierros Uudellamaalla – tekeminen kehittämisyhtiöissä keskittyy nyt yrittäjien tukihakemusten käsittelyyn ja hakuneuvontaan

Yrittäjien viesti kunnallisille toimijoille on kahtalainen: nopeus tukien käsittelyssä aina maksatukseen asti on nyt tärkeää. Jo nyt täytyy miettiä myös sitä, miten tukea uutta nousua ja kunnan taloutta. Pk-yritysten huomioiminen julkisissa hankinnoissa on siihen yksi tärkeä keino.

Uudenmaan Yrittäjät järjesti kolme alueellista verkkokokousta kunnallisille toimijoille ja yrittäjäjärjestön edustajille. Kaikki alueen kehittämisyhtiöt keskittyvät nyt koronaepidemian aikaisten yrityksille ja yrittäjille tarkoitettujen tukien hakuneuvontaan. Kokouksissa olivat mukana kuntien, kehittämisyhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen edustajat. Huoli tilanteesta oli yhteinen.

Yksinyrittäjien tuki on auki kaikissa kunnissa – kehittämisyhtiöt auttavat yrittäjiä tukien hakemisessa

Yksinyrittäjän tuki on auki kaikissa kunnissa. Kuntien käytännöt vaihtelevat hieman ja on tärkeää, että yrittäjä hakee tukea yrityksensä YTJ:n mukaisesta kotikunnasta. Käsittely on paikoin ruuhkautunut ja osa kunnista odottaa, että saa valtionosuuden, ennen kuin aloittaa maksatukset. Syynä tähän on kuntien oma heikko taloudellinen tilanne.

Kunnat ja kehittämisyhtiöt ovat ohjanneet lisää henkilöstöresursseja yksinyrittäjien tuen käsittelyyn ja muissa tukimuodoissa neuvomiseen. Julkisen rahan jakoon liittyy aina jonkun verran läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden vaatimaa byrokratiaa niin hyväksymis- kuin maksatusvaiheessa. Nyt se pyritään hoitamaan mahdollisimman jouhevasti. Koska koronatilanne tuli eteen nopeasti, yhtenäisiä tulkintoja yrittäjien erilaisiin tilanteisiin työstetään osin edelleen valtakunnallisesti.

Yksinyrittäjien tuessa, kuten kaikissa yritys- ja yrittäjien tukien haussa, yrittäjä itse voi vaikuttaa hakemuksen käsittelynopeuteen täyttämällä lomakkeet huolellisesti ja toimittamalla kaikki pyydetyt liitteet. Näin käsittely on mahdollista yhdellä kerralla eikä aikaa vieviä lisäselvityksiä tarvitse tehdä.

Yrittäjät odottaa, että pk-yritykset otetaan mukaan julkisiin hankintoihin

Yrittäjät ovat painottaneet toimivan paikallisen ja alueellisen yritysekosysteemin merkitystä kunta- ja aluetaloudelle jo pitkään. Verovarojen paikallistaloutta ruokkiva vaikutus on erityisen tärkeää kriisiaikoina.

- Todellinen kysymys on, miten pääsemme uuteen nousuun, ja julkiset hankinnat on siinä yksi käytettävissä oleva keino, Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Aalto sanoo.

Aalto esitti kunnille toiveen nopeuttaa hankintojaan ja jakaa niitä pienempiin osiin niin, että paikalliset pienet yritykset voivat niihin osallistua.

Talous täytyy saada asteittain auki

Ihmisten terveys on etusijalla. Yhä ilmeisemmäksi käy myös se, että ihmisten terveyttä koettelevat koronaepidemian pitkittyessä myös sen sivuvaikutukset.

- Talous ei voi pysyä suljettuna loputtomasti. Yrittäjien kanta on, että taloutta ja yhteiskuntaa tulee avata asteittain ja mahdollisesti nopeastikin, jotta haitalliset sivuvaikutukset eivät ylitä alkuperäistä haittaa, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.