Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Pk-yritysbarometri Uudellamaalla: Yritysten suhdanneodotukset ovat kääntyneet positiiviseksi, mutta tilanne on edelleen heikko 

Koronakriisi on koetellut yrityksiä rajusti viimeisen vuoden aikana. 38 % yrittäjistä arvioi tilanteensa olevan heikompi kuin vuosi sitten.

Tuoreen pk-yritysbarometrin mukaan yritysten suhdanneodotukset tulevalle vuodelle ovat nyt nihkeän positiiviset. Yrittäjistä 24 % arvioi suhdannetilanteen omassa yrityksessään olevan vuoden kuluttua nykyistä parempi, kun taas 22 % arvio tilanteen olevan nykyistä heikompi. Ennen koronakriisiä uusmaalaisten yritysten odotukset olivat laskeneet vuoden aikana kohtuullisista lukemista vaimean positiivisiin suhdanneodotuksiin. Koronakriisin aikana suhdanneodotukset kävivät selvästi negatiivisina.

Henkilökunnasta pidetään kiinni

Yrittäjät pitävät edelleen kiinni henkilökunnastaan. Henkilökunnan määrän arvioi säilyttävänsä ennallaan yli 70 % yrittäjistä, työpaikkojen määrää arvioi kasvattavan 16 % ja vähentävän 12 % yrittäjistä. 26% yrittäjistä arvioi sopeuttavansa toimintaansa tulevana vuonna eri tavoin. Tyypillisimpiä sopeuttamistoimia ovat lomautukset, työaikajärjestelyt ja toiminnan karsiminen ja keskittäminen ydinalueille.

Kannattavuudessa on haasteita

Toimiakseen yritysten kannattavuuden tulee pitkällä aikavälillä olla positiivista. Yrittäjät arvioivat kannattavuuden olevan tulevana vuonna pakkasella, vaikka tilanne on kääntynyt parempaan suuntaan. Yrittäjien arviot panostuksesta kansainvälistymiseen, vientiin ja investointeihin sitä vastoin ovat kaikki laskeneet vuoden takaisesta.

- Ajassa, jossa käytetään tulevaisuuden tuottoja, halutaan investoida tulevaisuuteen. Nykytilanteessa on ymmärrettävää, että karsitaan riskejä sekä investointeja ja keskitytään perusasioihin, Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Aalto sanoo.

Rahoitukselle on kysyntää

Rahoituksen saatavuus Uudellamaalla on edelleen hyvällä tasolla. Alueen pk-yrityksistä yli 80% arvioi, ettei rahoituksen saanti ollut vaikeuttanut yrityksen hankkeiden toteutumista, mikä vastaa valtakunnallista tasoa.

Lähes neljäsosa Uudenmaan pk-yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana. Suhdanteista johtuva käyttöpääomarahoituksen tarve on alueella edelleen voimakasta, mutta rahoitusta aiotaan jatkossa hakea myös investointeihin sekä kasvu- ja kehittämishankkeisiin. Vientikauppojen rahoittamisen osuus suunnitellusta rahoituksesta on sen sijaan edelleen varsin pieni.

- Rahoitusmarkkinat ovat toimineet läpi kriisin varsin hyvin. Finnvera on varautunut jatkossakin turvaamaan pk-yritysten lainarahoituksen saatavuutta kriisin kaikissa eri vaiheissa. On myös tärkeää, että vientiä harjoittavilla pk-yrityksillä on työkalupakki kunnossa, ja neuvommekin mielellämme yrityksiä vientikauppojen rahoitusinstrumenttien käytössä, Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen sanoo.

Itä-Uudenmaan suhdanneodotukset valtakunnallista kärkipäätä

Uudenmaan pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat samassa linjassa koko maan sekä naapurialueiden tulosten kanssa poislukien pääkaupunkiseudun tulokset. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten pk-yrittäjien suhdannenäkymät ovat selkeästi muita positiivisemmat.

Uudenmaan Yrittäjien alueen seutukunnista positiivisimmat suhdannenäkymät ovat Itä-Uudellamaalla. Ne mahtuvat valtakunnalliseen seutukuntien viiden kärkeen ja ovat samalla tasolla Espoo-Kauniaisen kanssa.

Valtakunnallinen Pk-yritysbarometri luotaa kattavasti yritysten tilannetta puolivuosittain

Yhtä aikaa julkistetussa Valtakunnallisessa Pk-yritysbarometrissa todetaan toimialoista parhaan tilanteen olevan kaupassa, kun taas vaikeinta on palveluissa ja teollisuudessa. Toimialojen tilanteita verrattiin vuoden takaiseen tilanteeseen.

Taloustutkimus Oy toteutti kevään 2021 Pk-yritysbarometrin internet- ja puhelinkyselynä joulukuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja Finnveran tilaamaan kyselyyn vastasi 5 553 suomalaisen pk-yrityksen edustajaa. Pk-yritysbarometri toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Suhdanneodotukset keväällä 2021 (saldoluku %)

Koko Suomi                                  3                 
Uudenmaan Yrittäjien alue        2
HyRi-alue                                      -6
Itä-Uusimaa                                  15                 
KUUMA-kunnat                            -4                  
Länsi-Uusimaa                               1

 

Katso Uudenmaan alueraportti, seuturaportti ja koko Suomen Pk-yritysbarometri täältä