Etsi

Hangon Yrittäjät

Hangon Yrittäjät ry – Hangö Företagare rf toimii vaikuttajana Hangon elinkeinoelämässä, edistää yrittäjien toimintaedellytyksiä alueella ja tarjoaa jäsenistölleen kouluttautumis-, bisnes- ja verkostoitumismahdollisuuksia.

Yhdistyksen tavoitteena on parantaa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä Hangossa tekemällä yhteistyötä kaupunginjohdon ja muiden kuntapäättäjien sekä alueen muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Vuoden 2018 painopistealueita ovat keskustan elinvoimaisuuden vahvistaminen sekä jäsenten hyvinvointi ja verkostoituminen. Tavoitteena on tarjota jäsenille mahdollisuuksia vaikuttaa, verkostoitua ja kehittää omaa liiketoimintaansa. Laadukas ja monipuolinen toiminta ja hyvä tunnettuus auttavat kasvattamaan myös jäsenmäärää.

"Haluamme auttaa Hankoa menestymään kukoistavien yritysten ja yrittäjien avulla."