Etsi

Keravan Yrittäjät ry

Yrittäjyys luo elinvoimaa!
 
Keravan liikemiesyhdistys perustettiin vuonna 1930. Vuodesta 1976 on yhdistyksen nimi ollut Keravan Yrittäjät ry. Näin yhdistys on Suomen vanhimpia yrittäjäyhdistyksiä. Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa jäseniään menestymään ja lisäämään osaamistaan. Yhdistys haluaa vaikuttaa siihen, että Kerava ympäristökuntineen kehittyy ja säilyy yrittäjäystävällisenä alueena. Tarkoitusta toteutetaan edunvalvonnalla, yrittäjien koulutuksella unohtamatta yhteisiä vapaa-ajan tilaisuuksia.  
Keravan Yrittäjät on Suomen Yrittäjät ry:n ja Uudenmaan Yrittäjät ry:n paikallisyhdistys. Yhdistyksessä on jäseniä noin 450.  Jäsenistöstämme yli 40% on yksinyrittäjiä ja alle 10 henkeä työllistäviä on saman verran. Toimialoista eniten edustettuina on kaupan ja palvelujen alat. Yrittäjistä melkein puolet on 50-vuotiaita tai vanhempia.  
 
Aktiivista toimintaa 
 
Keravan Yrittäjien hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa. Lisäksi hallitus työskentelee toimikunnissa ja tarvittaessa projektikohtaisissa työryhmissä. Kunkin toimikunnan puheenjohtaja vastaa oman alueensa tapahtumista ja kehittämisestä hallituskaudellaan. Toimikunnan puheenjohtajana toimii aina hallituksen jäsen ja se saattaa kutsua jäsenekseen myös hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Vuonna 2019 toimikunnat ovat seuraavat:
  • Edunvalvonta: Juha Wickman, Tia Ceder, Harto Viiala
  • Hyvinvointi ja harrastustoiminta: Johanna Raatikainen, Sirpa Bäckström, Harri Peltomaa. Juha Vuojärvi
  • Tapahtumat ja juhlatoimikunta: Sirpa Bäckström, Santeri Suomela, Juha Vuojärvi
  • Tiedotus ja viestintä: Mari Hägg, Tia Ceder, Minna Skog, Santeri Suomela
  • Yrittäjäkasvatus ja kouluyhteistyö: Minna Skog, Harri Peltomaa, Johanna Raatikainen
Yhdistyksellä on hyvin toimivat yhteydet kaupungin johtoon ja päättäjiin. Asioista keskustellaan ja yhteisiä tapaamisia on runsaasti. Kaavamuutoksiin saamme kaupungilta kaavalausuntopyynnöt ja niihin vastaamme yrittäjänäkökulmasta. Vuosittan marraskuussa järjestettävä yrittäjäjuhla on vuoden päätapahtuma. Juhlassa palkitaan Keravan Vuoden Yrittäjä ja jaetaan ansiomerkejä yrittäjille tai yrityksille.
 
 
Yhdistyksen tiedotus 
 
Jäsentiedotuksessa käytetään sähköistä tiedoitusta. Sähköinen tiedotus jakautuu kotisivuihin, uutiskirjeeseen (ePRO) sekä Facebookiin. Keravan Yrittäjien Facebook-ryhmään ovat kaikki keravalaiset yrittäjät tervetulleita.