Etsi

Emergency banner

Puheenaihe

Hyvä päätöksenteko

Teksti: Juha Niitynpää, 2. varapuheenjohtaja
Yleensä ihminen pohtii ennen yrittämisen aloittamista sekä yrityksen perustamista monelta eri kantilta, onko yritysidea kannattava, onko yritysidea niin hyvä, että pystyy itsensä elättämään sekä mahdollisesti palkkaamaan työvoimaa. Mihin yritys pitää sijoittaa, tarvitaanko erillisiä toimitiloja, minkälainen nimi olisi yrityksen toimintaa parhaiten kuvaava. Tarvitseeko aloittava yritys kumppaneita, vai perustaako ihan yksin. Vaikeita päätöksiä ja paljon. Nämä aiemmat esimerkkipäätökset ovat tärkeitä päätöksiä, joita on vaikea enää muuttaa, kun toiminta on saatu onnistuneesti käyntiin ja asiakasvirta alkanut toimimaan.
Eikä päätöstenteko lopu tähän, vaan yrittäjä joutuu joka päivä tekemään erilaisia päätöksiä. Osa päätöksistä on lyhytvaikutteisia osa taas voi vaikuttaa useamman vuoden ajan. Pointtina tässä on se, että varsinkin yksin yrittäjä joutuu elämään näiden itsetekemiensä päätösten kanssa yksin, harvoin päätöksiin vaikuttaa kukaan muu, saatikka elää näiden päätöksien kanssa.
 
Yrittäjä, joka työllistää ihmisiä, joutuu näiden omien päätöksien lisäksi miettimään paljon enemmän myös työntekijöihin liittyviä päätöksiä, miten niitä voi tehdä, millaisia päätöksiä voi tehdä, kenen kanssa yrityksessä tehdään päätökset, kenen työntekijän tulee päätöksiä noudattaa. Unohtamatta kuitenkaan työehtosopimusten, työaikalakien tms. tuomia päätöksiä, joihin et itse voi vaikuttaa, mutta niitä tulee kirjaimellisesti noudattaa.
Ajan myötä, kun yritysvuosia karttuu enemmän, päätöksenteko tulee helpommaksi kokemuksen sekä oppinen myötä ja ehkä yrityksen menestyksen vuoksi ei ole tarvetta tehdä radikaaleja päätöksiä.

Päätöksentekoa voisi ehkä kuvata vuoristoradalla, ylämäessä on ne päätökset, jotka vaativat paljon työtä ja selvittelyä toteutuakseen eivätkä aina onnistu niin kuin on itse ajatellut ja halunnut. Asiat etenevät hitaammin, kun itse haluaisi ja päätösten saavuttamiseen menee paljon enemmän aikaa mitä on ajatellut. Alamäki taas kuvaa hyvin sellaisia päätöksiä, jotka toteutuvat helposti, ilman sen suurempaa tekemisen vaivaa, vaarana tässä on liiallinen vauhdin kasvu ja sokeus tekemiselle.
Yrittäjä sekä työntekijöitä työllistävät yritykset tekevät oman liikevaihtonsa sekä tuloksensa näiden päätösten perusteella. Rahaa ei yrityksen tilille tule, ellei päätöstenteon seurauksena ole saanut työtä tehdäkseen, työllistettyä työntekijöitä sekä viimeiseksi päässyt laskuttamaan työtä, josta yrityksen rahavirta koostuu.
 
Samanlaista johdonmukaista päätöksentekoa sekä päätöksiin liittyviä selvityksiä toivoisin myös kunnallishallinnossa toimivilta henkilöiltä. Kaupunki on myös ”yritys”, jossa tehdään päivittäin päätöksiä, joita ohjaa eri lainsäädännön velvoitteet ja vastuut. Kaupungin liikevaihto tulee pääsääntöisesti vero tuottojen, valtionosuuksien sekä rahoitustuottojen muodossa. Näistä kertyneistä varoista jaetaan varat organisaatioiden sekä toimielimien sekä päättävien viranhaltioiden käyttöön. Kaupunki käyttää siis meidän kaikkien yhteisiä varoja.
 
Lehtien sivuilta on saanut lukea erinäisten päätösten valmisteluun liittyvistä ongelmista, omien päätösten tulkinnoista, sekä kaupungin heikosta taloudellisesta tilanteesta. Toivonkin kunnallishallinnossa oleville henkilöille viisautta tehdä sellaisia päätöksiä, jotka edesauttavat kaupungin taloudellisen tilan kohentumista.
 
Haluan vielä muistuttaa LY:n sääntömääräisen syyskokouksen sekä pikkujoulujen ajankohdasta! Tapahtumat järjestetään tällä kertaa merimaisemissa 24.-25.11.2018. Muistakaa ilmoittautua pikaisesti Annelle!
 
Hyvää kauniin ruskaista syksyä kaikille!