Etsi

Emergency banner

Ajantasaiset tiedot koronasta yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Puheenaihe

Tulorekisteri tulee - mitä se tarkoittaa?

1.1.2019 alkaen käyttöön tulee tulorekisteri, johon ilmoitetaan vuoden 2019 puolella maksetuista palkoista, palkkioista, työkorvauksista, luontoiseduista ja kilometrikorvauksista, päivärahoista ja ateriakorvauksista tiedot tulorekisteriin. Aikaisemmin nämä tiedot on ilmoitettu kerran vuodessa vuosi-ilmoituksella seuraavan vuoden tammikuun aikana.

1.1.2019 alkaen käyttöön tulee tulorekisteri, johon ilmoitetaan vuoden 2019 puolella maksetuista palkoista, palkkioista, työkorvauksista, luontoiseduista ja kilometrikorvauksista, päivärahoista ja ateriakorvauksista tiedot tulorekisteriin. Aikaisemmin nämä tiedot on ilmoitettu kerran vuodessa vuosi-ilmoituksella seuraavan vuoden tammikuun aikana.

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot on annettava viiden päivän kuluessa ko. suorituksien maksupäivästä. Tähän viiteen päivään lasketaan kaikki kalenteripäivät. Työnantajasuorituksien maksupäivä ei kuitenkaan muutu vaan on edelleen seuraavan kuukauden 12. päivä. Työnantajan sava-maksusta (0,86 % vuonna 2018) on edelleenkin tehtävä erillinen ilmoitus Verohallinnolle, mutta ilmoituksen antamisaikaa on kiristetty. Ilmoitus on annettava seuraavan kuukauden 5.päivä.

Palkkaennakoita ei kannattaisi jatkossa maksaa ollenkaan, koska palkkaennakoista pitää myös tehdä ilmoitus tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja myös kustannuksia yrittäjälle. Tämän vuoksi en suosittele.

Luontoisetujen osalta on myös pientä muutosta. Luontoiseduista on nimittäin tehtävä ilmoitus tulorekisteriin joka kuukausi, vaikka ei maksettaisi palkkaa.

Tulorekisterin tietojen käyttäjiä vuonna 2019 ovat Verohallinto, Kela, Työttömyysvakuutusrahasto (TVR) ja työeläkelaitokset ja ETK.

Vuonna 2020 tietojen käyttäjiksi tulevat myös seuraavat tahot:

• Tilastokeskus
• Koulutusrahasto
• vahinkovakuutusyhtiöt
• työttömyyskassat
• TEMin hallinnonala
• työsuojeluviranomaiset 

• Ahvenanmaan kunnat/maakunta 
• kunnat.

Tulorekisteriin kannattaa antaa tiedot mahdollisimman laajasti ja tarkasti, koska silloin viranomaisien ei tarvitse pyytää työnantajalta lisätietoja erilaisista työntekijän asioista kuten sairauslomista, perhevapaista ja työsuhteen päättymisistä.

Verokorttien osalta vuonna 2019 tulee muutos, että sivutuloverokortti jää kokonaan pois. Samaa verokorttia voi käyttää kaikkiin palkkojen ja palkkioiden maksuun. Verokortista voi ottaa kopioita ja kuvan eri maksajia varten. Alkuperäisiä verokortteja ei enää tarvita vaan riittää, että ilmoittaa tiedot jollakin menetelmällä palkanlaskijalle. Maksun saajan pitää itse seurata, että verokortissa oleva tuloraja riittää kaikkiin tuloihin.

Jokaiselle henkilölle on olemassa vuoden 2019 alusta Oma Vero. Oma Verossa voit hakea itselle uuden verokortin. Verokortti verkossa -palvelu loppuu kokonaan ja tämä Oma Vero tulee tilalle.
Yrittäjänä voimme huomata, että asiat muuttuvat koko ajan ja meille lisätään myös lisää vaatimuksia. Jos huomaatte, että on asioita, joita ette ymmärrä tai tiedä, mitä pitäisi tehdä kannattaa aina kysyä neuvoa. Jäsenyrittäjät saavat jäsenetuna ilmaisen neuvontapalvelun. Neuvontapalvelu toimii arkisin
klo 8 – 20 numerossa 09 229 222. Tämän vuoksi on hyvä kuulua yrittäjäjärjestöön. Yhdellä puhelulla voi joskus säästää tuhansia euroja.

Hauskaa pikkujouluaikaa kaikille!

Heidi Saario
Lohjan Yrittäjät ry:n
hallituksen jäsen