Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Loviisassa kolme auktorisoitua tilintarkastajaa, siirtymäaika osakeyhtiössä päättyi


Osakeyhtiöt eivät voi enää valita maallikkotilintarkastajaa, vaan tästä lähin on aina käytettävä hyväksyttyä eli auktorisoitua
HTM- tai KHT -tilintarkastajaa.

- Asia on nyt erittäin ajankohtainen, sillä useimmilla yrityksillä tilikausi on sama kuin kalenterivuosi. Keväällä tarkastetaan vuoden 2012 lopulla päättynyt tilikausi – ja tähän vaaditaan tutkinnon hyväksyttävästi suorittanut HTM- tai KHT -tilintarkastaja, kertoo Tony Granström Tiliässistä.
 
 
Milloin, miksi?
 
Pieneenkin osakeyhtiöön on valittava tilintarkastaja, jos yhtiön yhtiöjärjestyksessä on tästä maininta. Suurempien osakeyhtiöiden on aina valittava tilintarkastaja, jos yhtiön päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt kaksi tai useampi seuraavista edellytyksistä:
- taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
- liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
- palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä
 
Osakeyhtiö voi erillisellä päätöksellä rajat alittavissa tapauksissa poistaa yhtiöjärjestyksestä tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevan määräyksen.
 
 
Lakimuutos kannusti opintoihin
 
Loviisasta löytyy kolme HTM-tilintarkastajaa:
Lars Vepsäläinen (Memo), Rainer Lindström (Tiliässät)
Ja Tony Granström (Tiliässät).
Maallikkotilintarkastuksista luopuminen oli Granströmille yksi syy kouluttautua auktorisoiduksi tilintarkastajaksi.
– Tärkein ponnin oli kuitenkin suuri kiinnostukseni tilintarkastusta kohtaan. Omalta osaltani olen halunnut varmistaa sen, että myös jatkossa Loviisasta
löytyy hyväksyttäviä tilintarkastajia, hän perustelee.
 
KUVATEKSTI TAI BOKSI
Hyvä tilintarkastaja voi olla yritykselle, yhteisölle tai yhdistykselle kullan arvoinen. He osaavat neuvoa asioissa, joihin perehtyminen muutoin veisi paljon aikaa.
 
 
-----------------------


Loviisaan kaksi uutta KLT-kirjanpitäjää
 
Loviisasta Fredrik Forssell ja Tony Granström kävivät noutamassa Tili-instituuttisäätiön myöntämät KLT-kirjat Finlandia Talosta Tili- ja veropäivien yhteydessä maanantaina 21.1.2013
 
KLT on taloushallinnon asiantuntijatutkinto, joka kertoo korkeasta ammattitaidosta laskentatoimessa, yritysoikeudessa ja -verotuksessa.
 
Luotettava ulkopuolinen valvonta
 
Taloushallinon KLT-tutkinto perustettiin aikanaan alan yritysten toimesta vastaamaan verottajan tarpeeseen saada aikaisempaa laadukkaampia veroilmoituksia.
– Luotettava ulkopuolinen valvonta on KLT-järjestelmän keskeinen kulmakivi. Sillä varmistetaan taloushallinnon ammattilaisen pätevyys ja osaaminen, Tili-instituuttisäätiön asiamies ja Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Juha Ahvenniemikertoo. 
KLT-lautakunnassa ovat edustettuina esimerkiksi elinkeinoelämän keskusjärjestöt, yliopistot ja korkeakoulut sekä verohallinto.
- Myös alan yrityksiä valvotaan. Tilitoimiston vastuuhenkilön pitää suorittaa KLT-tutkinto ennen kuin tilitoimisto voidaan auktorisoida, Ahvenniemi tähdentää.
  
Nimiviidakko
 
• KLT on taloushallinnon asiantuntijatutkinto, joka kertoo korkeasta ammattitaidosta laskentatoimessa, yritysoikeudessa ja -verotuksessa.
Tili-instituuttisäätiö on järjestänyt KLT-tenttejä yhdessä Taloushallintoliiton (TAL) kanssa jo yli 30 vuoden ajan.
• HTM (hyväksytty tilimies). Kauppakamarien tilintarkastusvaliokunnat hyväksyvät HTM-tilintarkastajaksi henkilön, joka on suorittanut HTM-tutkinnon ja joka täyttää muut tilintarkastuslaissa säädetyt hyväksymisen edellytykset, kuten koulutusta ja käytännön kokemusta koskevat vaatimukset.
HTM-tilintarkastajat merkitään TILAn pitämään tilintarkastajarekisteriin. Vain rekisteriin merkitty tilintarkastaja on oikeutettu käyttämään ammattinimikettä HTM-tilintarkastaja.
• KHT (Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja).
 
Tiliässät Oy Ab on Loviisassa toimiva tilitoimisto, jonka palveluksessa on kolme KLT-kirjanpitäjää. Heistä kaksi on lisäksi suorittanut HTM-tilintarkastaja tutkinnon.
 
Tiliässät tarjoaa sähköistä, ajantasaista ja aidosti läpinäkyvää tilitoimistopalvelua, joka mukautuu asiakkaan liiketoiminnan vaatimuksiin. Vahvuuksia ovat paitsi nykyaikaiset ohjelmistot, myös nykyaikaiset toimintatavat ja asiakkaittain erikseen määritellyt palvelutasot.
 
 
 
Loviisan HTM-tilintarkastajat:
Lars Vepsäläinen (Memo)
Rainer Lindström (Tiliässät)
Tony Granström (Tiliässät)
 
Loviisan KLT-kirjanpitäjät
Lars Vepsäläinen (Memo)
Rainer Lindström (Tiliässät)
Henry Friman (Tilitupa)
Fredrik Forssell (Tiliässät)
Tony Granström (Tiliässät)
Bengt-Gunnar Dromberg (Widell)