Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjien elinkeinopoliittinen ohjelma

Yrittäjien Elinkeinopoliittinen ohjelma

Olemme tänä vuonna valmistelleet omaa elinkeino-ohjelmaamme Loviisan seutukunnalle, jotta voisimme kantaa kortemme kekoon kaupungin omaa ohjelmaa (2 v vanha) tarkasteltaessa ja uudistettaessa.
Tämän avulla haluamme myös tuoda yrittäjille (n. 900 yritystä) tärkeitä asioita kaupungin tietoon ja käsittelyyn. Työstimme ohjelmaa 22.4. ja tarkastelimme eri kaupunkien ja kuntien malleja, sekä Porvoon yrittäjien vastaavaa ohjelmaa. Syksyn aikana tätä ohjelma/idealistausta on muokattu ja viimeistelty. Tarkoituksenamme on saada lopullinen ohjelma valmiiksi ennen Loviisan kaupungin kanssa käytäviä yhteiskeskusteluja, jotka alkavat tammikuussa 2013.
Elinkeinopoliittinen ohjelmamme tulee sisältämään mm. seuraavia osa-alueita:
Yleinen elinkeinopolitiikka (yrittäjäystävällisyys, vetovoima, tiivis yhteistyö, yritysvaikutusten arviointi,        yleiset yrittäjille tärkeät olosuhteet ja puitteet)
Julkisten palvelujen rakenne (palvelustrategia, kunnan ja yritysten roolit, palvelujen rakenne ja kustannustehokkuus)
Loviisan seudun elinkeinoilmasto (ilmastokyselyt, yhteistyön foorumit, elinkeinojaoston jäsenyys, toiminta kehitysyhtiö Posintrassa, Loviisan brändi, avoimuus)
Työvoiman saatavuus (ammattitaitoisen työvoiman saanti, asunto/tonttipolitiikka, kunnan palvelut, koulut, päiväkodit, yrittäjyyskasvatustiimin perustaminen nuoria ajatellen, Itä-Uusimaayhteistyö)
Liikenne ja pysäköinti (tieverkot, infrastruktuuri, pysäköintijärjestelyt, parkkiruudut, uusi moottoritie, rantarata, satama, joukkoliikenteen säilyttäminen)
Loviisan hankinnat (yhteiset pelisäännöt hankkinnoille, kilpailutusosaamisen yhteinen koulutus, yrittäjätapaamiset hankintojen valmistelussa, hankintojen ositus ja päätöskriteerit, kokonaiskustannuslaskenta, nettisivustot)
Toimitilojen saatavuus ja kustannukset (palveluverkkoselvitys, liiketilojen tarjonta/nettisivut, toimistohotelli, kaavapolitiikka, koko seutukunnan hyödyntäminen)
Uudet liikeideat (avoin vuoropuhelu, kehitysfoorumit, saman alan yrittäjien tapaamiset, Posintran rooli, meren, lahden poukaman ja puutarhojen hyödyntäminen, käsityökulttuuri, toimiva sote-verkosto, tiivis yritysverkosto jne)
 
Loviisan seudun Yrittäjät ry/Jouni Malmivaara