Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koulutus

Nurmijärven 8. ja 9. luokkalaisten TET-harjoittelupaikkoja etsitään jo kesäkuussa

Työelämään tutustumisen (TET) harjoittelupaikat Nurmijärvellä nyt etsinnässä. TET-jakso on 8. luokkalaisilla viisi päivää ja 9. luokkalaisilla kymmenen päivää, jonka voi suorittaa kahdessa eri paikassa. Uutena työelämään tutustumisen keinona pilotoidaan Nurmijärvellä lukuvuonna 2016-2017 9. vuosiluokille TET-jaksoon sisältyviä 12 tunnin yrittäjyysleirejä, joissa oppilaat pääsevät entistä nopeammin ja syvällisemmin tutustumaan työelämän eri osa-alueisiin.

Nurmijärven yrittäjäyhdistykset, kunnan elinkeinotoimi ja alueen oppilaitokset toimivat yhteistyössä löytääkseen 8- ja 9-luokkalaisille työelämään tutustumisen (TET) harjoittelupaikkoja.

Mikäli sinulla on mahdollisuus tarjota oppilaalle harjoittelupaikka, klikkaa alla olevaa linkkiä ja täytä yrityksesi yhteystiedot sekä valitse ne ajankohdat, jolloin TET-jakso on sinulle mahdollinen. Oppilaitos ottaa yrityksen yhteyshenkilöön yhteyttä kun jaksot lähestyvät ja sopivat käytännön asiat.

TET:n eli työelämään tutustumisen tarkoituksena on tutustuttaa nuoria työelämään ja erilaisiin työpaikkoihin sekä ammatteihin. Monelle nuorelle tämä on ensimmäinen kosketus työelämään ja se voi antaa ajatuksia omiin opiskelu- ja uranvalintaratkaisuihin. Joillekin hyvin mennyt TET-jakso voi tuoda kesätyöpaikan.

Nurmijärvellä 8. luokilla jakso kestää viikon eli viisi päivää ja 9. luokilla kaksi viikkoa eli kymmenen päivää. Yhdeksännellä sen voi suorittaa kahdessa eri paikassa, jolloin se luonnollisesti tuo lisää kokemusta eri työympäristöistä.

Lukuvuonna 2016 - 2017 pilotoidaan 9. vuosiluokan TET-jaksoon sisältyviä 12 tunnin yrittäjyysaiheisia leirejä. Kyselyssä tiedustellaan sinun mahdollisuutta osallistua em. leireille ja tulla kertomaan yrityksesi toiminnasta. Leirien ajankohdat eivät vielä ole tiedossa, mutta oleellista kyselyssä on tietää, onko yritys halukas niihin osallistumaan.

TET pähkinänkuoressa:

  • TET-jakson aikana työpäivän pituus on kuusi tuntia ja työajat oppilas sopii työnantajan kanssa
  • oppilaat eivät ole jakson aikana työsuhteessa työnantajaan, joten palkkaa ei makseta. Tärkein palkka nuorelle onkin onnistumisen elämykset ja kokemus oikeasta työelämästä!
  • työnantaja tekee kirjallisen TET-sopimuksen oppilaan kanssa ennen TET-jaksoa. Sopimus on yhtenäinen Nurmijärven kunnan alueella
  • jakson aikana oppilas tekee itse jaksoon kuuluvaa kirjallista tehtäväosuutta, joka palautetaan TET:n jälkeen koulun oppilaanohjaajalle
  • jakson loppupuolella työnantaja antaa kirjallisen arvion oppilaasta TET-työtodistukseen, joka myös on käytössä kaikissa Nurmijärven yläkouluissa

Työpaikalle tulee nimittää vastuuhenkilö, joka huolehtii harjoittelijan ohjaamisesta mm. siten, että oppilas pääsee tutustumaan myös itse työntekoon.

Syksyllä alkavaa lukuvuotta silmällä pitäen toivomme, että vastaat 30.6.2016 mennessä.

Tässä linkki kyselyyn; TET-kartoitus

 

Kysy lisätietoja TET:sta:

Oppilaanohjaaja Merja Leinonen

Mäntysalon koulu, Klaukkala

Puh. 040-317 2776

 

Oppilaanohjaaja Lassi Pitkänen

Rajamäen yläaste, Rajamäki

Puh. 040-317 4570

Tule Nordean Etuyrittäjäksi

Keuke palvelee yrittäjää

Nurmijärven kunta

Fennian palvelut Suomen Yrittäjien jäsenille