Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Kunta

Kannanotto Porvoon keskustan pysäköinnistä

Ryhmä Porvoon valtuuston jäseniä teki 8.9.2020 aloitteen maksuttomasta pysäköintikokeilusta. Aloitteessa ehdotetaan, että valtuusto hyväksyisi 2 tunnin ilmaisen pysäköinnin Porvoon keskustassa.

Porvoon Yrittäjät on kannanotossaan ottanut kantaa keskustan paikoitukseen sekä paikoitusmaksuihin aikaisemmin tänä vuonna. Haluamme nostaa ne vielä uudestaan keskusteluun.

Porvoon Yrittäjien mielestä elinvoimaisuuden vahvistamiseksi keskusta-alueella pitäisi olla mahdollisuus myös lyhytaikaiseen ilmaiseen pysäköintiin.

Porvoossa asutaan myös keskustan ulkopuolella ja joukkoliikenne on lähes olematon. Liikkuminen keskustassa pitää olla mahdollinen autoilla ja pysäköinti mahdollisimman sujuvaa.

Toria suunniteltaessa ja kehittäessä yrittäjäyhdistyksen mielestä keskusta-alueen uudistustoimenpiteiden ja investointien keskeisinä tavoitteina tulee pitää elävöittämistä, palveluiden monipuolistamista, liike-elämän elvyttämistä ja yritysten toimintaedellytysten parantamista. Näemme myös, että keskustaan on nopealla aikataululla löydettävä tarkoituksenmukaiset ja pysyvät odotuspaikat takseille, joita ei ole merkittyinä uusissa torisuunnitelmissa.

Paikoitus ja paikoitusmaksu

Keskustan kauppiaat toteavat nykyisten paikoitusmaksujen olevan osatekijä asiakasmäärän vähäisyyteen. Tässä asiassa keskustan yrittäjät ovat eri asemassa kuin Länsirannan yrittäjät. Ehdotammekin, että pysäköintimaksu muutetaan torin ympärillä ja lähikaduilla samanarvoiseksi Länsirannan kanssa, missä kaksi ensimmäistä tuntia ovat maksuttomia.

Tuemme siis valtuutettujen tekemää aloitetta, ja katsomme että kokeilu tukisi myös tässä vaikeassa tilanteessa keskustan yrittäjiä positiivisella tavalla. Kokeilun tuloksia voidaan käyttää pohdittaessa tulevia torin ympärillä olevia pysäköintipaikkoja ja niiden käytön maksullisuutta.

Tulevat ratkaisut ja uudistukset tulevat suoraan tai välillisesti vaikuttamaan yritysten ja yrittäjien toimintaan.

Porvoon Yrittäjät ry,
hallitus
Gunilla Söderholm,
puheenjohtaja

 

 

Toimistotukku Talka