Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Siuntion Yrittäjät

Toukokuun 7. päivänä 1985 kokoontui Siuntion Säästöpankin kokoushuoneistoon Siuntion asemalla23 yrittäjää tarkoituksenaan perustaa Siuntioon yrittäjille oma yhdistys.  Kokouksen avaajana, isäntänä ja kokouksen valitsemana puheenjohtajana toimi pankinjohtaja Frey Karlsson.  23:n paikallisen yrittäjän lisäksi läsnä oli myös Uudenmaan Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Jaakko Paavonkallio.

Tässä kokouksessa valittiin perustettavan yhdistyksen puheenjohtajaksi Christer Långstedt, sihteeriksi
Marja-Liisa Wasenius ja jäseniksi Kurt Ekström, Gunnar Fagerström, Jalo Grönlund, Esa Harjasto ja
Heimo Kosonen.
 
Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 24.2.1986
 
Vuonna 1989 haave yrittäjätalosta toteutui, kun ryhmä siuntiolaisia yrittäjiä päätti kokouksessaan perustaa Kiinteistö Oy Siuntion Yrittäjätalo - nimisen yhtiön. Tontti hankittiin kunnalta Billskogin teollisuusalueelta.
Vaikka yrittäjäyhdistys ei suoranaisesti ollut toteuttamassa Yrittäjätalohanketta, olivat kaikki yrittäjätalon
osakkaat Siuntion Yrittäjät ry:n jäseniä.
 

Paikallisyhdistyksen keskeisimmät tehtävät voidaan määritellä seuraavasti:
 

  • edustaa jäsenkuntaansa suhteessa kunnanhallintoon tekemällä sille yksityisen yrittäjäkunnan taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja
  • tiedottaa yksityisen yritystoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä sekä kotikunnassaan että yleensä
  • järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajantoiminnasta
  • koota yksityinen yrittäjäkunta kiinteäksi ammatilliseksi yhteenliittymäksi
  • suorittaa muut keskusliiton ja aluejärjestön antamat tehtävät