Etsi

Vihdin Yrittäjien syyskokous

Vihdin Yrittäjien syyskokous

Aika

22.11.2018 | 18:00

Paikka

Kaarikeskus
Kokous

Sääntömääräisessä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1.    Kokouksen avaus

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.    Työjärjestyksen vahvistaminen

5.    Käsitellään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 sekä määrätään yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2019
 
6.    Päätetään yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista vuodelle 2019

7.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi 2019

8.    Päätetään hallitukseen valittavien jäsenten määrä ja valitaan tarvittava määrä hallituksen jäseniä

9.    Valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet vuodelle 2019 sekä määrätään tarkastajien palkkiot

10.    Valitaan yhdistyksen edustajat (2+5) aluejärjestön sekä Suomen Yrittäjien kokouksiin vuodelle 2019

11.    Käsitellään muut mahdolliset asiat

Kahvitarjoilu, ilmoittautumiset 16.11.2018 mennessä osoitteeseen vihdin@yrittajat.fi


Vihdin Yrittäjät ry, hallitus