Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vihdin Yrittäjät

Vihdin Yrittäjät ry on vihtiläisten pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien etuja sekä yhteistoimintaa ajava yhdistys.

Olemme osa yrittäjäyhdistysten verkostoa:

Yrittäjien paikallisyhdistyksenä Vihdin Yrittäjät ry kuuluu aluejärjestöön Uudenmaan Yrittäjät ry, joka puolestaan kuuluu valtakunnalliseen kattojärjestöön Suomen Yrittäjät ry. Vihdin Yrittäjät ry:n jäsenet saavat hyväkseen kaikki alue- ja valtakunnallisen järjestön suomat edut.

Vihdin Yrittäjien tärkeimmät toimintamuodot:

  1. Edistää paikallista yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä.
  2. Osallistuu yritystoimintaa koskevaan paikalliseen keskusteluun sekä tekee yritystoimintaa koskevia aloitteita ja antaa lausuntoja sekä pitää tässä tarkoituksessa yhteyttä kunnan viranomaisiin ja muihin päätöksentekijöihin sekä järjestöihin.
  3. Harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja neuvontatoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa.
  4. Edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittymistä.
  5. Toimii muutenkin jäsenistönsä yhteisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi.
  6. Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia.
  7. Toimii aluejärjestönsä sekä Suomen Yrittäjät ry:n asettamien päämäärien hyväksi.

Vihdin Yrittäjät ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton.