Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Merkkipäivät

Yritysten ja yrittäjien merkkipäivien muistaminen – periaatteita

Vihdin Yrittäjät ry:n yleisperiaate koskien jäsenyritysten ja -yrittäjien merkkipäiviin liittyviä huomionosoituksia:


Vihdin Yrittäjät ry:n edustaja saapuu mahdollisuuksien mukaan huomionosoitus-/onnittelukäynnille merkkipäiväänsä viettävään yritykseen tai merkkipäiväänsä viettävän yrittäjän luo, jos edustajamme on erityisesti kutsuttu tilaisuuteen.

Taustatietoa

Vihdin Yrittäjät saa jokaisen vuoden alussa aluejärjestö Uudenmaan Yrittäjät ry:ltä listan niistä Vihdin Yrittäjiin kuuluvista yrityksistä, jotka täyttävät "pyöreitä” vuosia, eli 5, 10, 20, 30, 40, 50, jne. vuotta. Lista perustuu Suomen Yrittäjät ry:n ylläpitämän valtakunnallisen jäsenrekisterin tietoihin. Näistä ”merkkipäivälistoista” ilmenee, ketkä yrittäjät ovat yrittäjyysvuosiensa perusteella oikeutettuja hakemaan ja saamaan Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjäristejä pitkäaiakaisesta yrittäjätoiminnasta. Lista ei kuitenkaan ole täysin aukoton mm. seuraavista syistä:

 • Yrityksen perustamisvuosi voi puuttua SY:n rekisteritiedoista tai se ei ole oikein, koska yritys on vuosien varrella vaihtanut nimeä ja/tai omistajaa, tai yritys on liittynyt yrittäjäyhdistyksen jäseneksi ehkä huomattavastikin perustamisen jälkeen, tai muista syistä. 
 • Yrittäjä voi omistaa useampia yrityksiä. Kun yrittäjäyhdistyksen jäsenyys on useimmiten vain yrittäjän yhden yrityksen kautta, tieto yrittäjävuosista rajoittuu ao. yrityksen tietoihin.
 • SY:n rekisterissä ei ole mitään tietoja niistä mahdollisista yrittäjän yrittäjyysvuosista, jotka ovat kertyneet aikana, jolloin hän ei ole ollut Suomen Yrittäjät ry:n eikä näin ollen minkään SY:n paikallisyhdistyksen jäsenenä.

Vihdin Yrittäjät toivoo, että ne yhdistyksemme jäsenyrittäjät, joilla omien tietojensa mukaan täyttyy ”pyöreitä” yrittäjyysvuosia kuluvan vuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, ottaisivat hyvissä ajoin yhteyttä Vihdin Yrittäjiin, jos haluavat, tai myös, jos nimenomaan eivät halua, että yhdistys hakee yrittäjän puolesta ja/tai luovuttaa hänelle Suomen Yrittäjien yrittäjäristin pitkäaikaisesta yrittäjätoiminnasta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet ovat jäljempänä.

Ristien myöntämisperiaatteet

Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjäristit pitkäaikaisesta yrittäjätoiminnasta

Suomen Yrittäjät myöntää hakemuksesta yrittäjäristejä pitkäaikaisesta yrittäjätoiminnasta yrittäjyysvuosien mukaan seuraavasti:
 
Yrittäjäristi:

 • Pronssinen Yrittäjäristi yli 5 vuoden yrittäjätoiminnasta
 • Hopeinen Yrittäjäristi yli 10 vuoden yrittäjätoiminnasta
 • Kultainen Yrittäjäristi yli 20 vuoden yrittäjätoiminnasta

 
Yrittäjäristin Timanttiristi:

 • Timanttiristi 30 vuoden yrittäjätoiminnasta
 • Timanttiristi 40 vuoden yrittäjätoiminnasta
 • Timanttiristi 50 vuoden yrittäjätoiminnasta

 
Yrittäjäristi ja Yrittäjäristin Timanttiristi luovutetaan saajalle rintamerkin ja kunniakirjan kera.

Suomen Yrittäjät ry:n ansioristit työntekijöille

Suomen Yrittäjien Ansioristi on yksityisen yrityksen hieno tapa palkita pitkäaikaiset työntekijät.
 
Ansioristi:

 • Pronssinen Ansioristi 5 vuoden palveluksesta
 • Hopeinen Ansioristi 10 vuoden palveluksesta
 • Kultainen Ansioristi 20 vuoden palveluksesta

 
Ansioristi luovutetaan saajalle rintamerkin ja kunniakirjan kera. 

Ristien hakeminen ja kustantaminen

Vihdin Yrittäjät ry noudattaa periaatetta, että yhdistys hakee ja kustantaa yrittäjälle myönnettävän Kultaisen Yrittäjäristin 20 vuoden yrittäjätoiminnasta. Muut yrittäjäristit ja mahdolliset yrityksen työntekijöille myönnettävät ansioristit yhdistys hakee pyynnöstä, mutta yrittäjä/yritys itse kustantaa ne. Yhdistys mielellään osallistuu (jos niin sovitaan) näidenkin yrittäjä- ja ansioristien hakemiseen yrittäjien puolesta ja niiden luovuttamiseen saajille.

Ansiomerkkien luovuttaminen

Suomen Yrittäjien yrittäjäristit pitkäaikaisesta yrittäjätoiminnasta sekä ansioristit yritysten pitkäaikaisille työntekijöille pyritään luovuttamaan Vihdin Yrittäjien vuosittaisessa Y-juhlassa, joka järjestetään yleensä syys-lokakuun aikana.

Y-juhlan yhteydessä tapahtuva yrittäjä- ja ansioristin luovuttaminen yrittäjäyhdistyksen toimesta on suositeltavinta. Kyseessä on juhlava tilaisuus, jossa useimmat ansioituneet yrittäjät ja mahdolliset yritysten palkittavat työntekijät saavat ristinsä yhteisessä jakotilaisuudessa. Tämä ei tietenkään ole velvoite, koska yrittäjällä ja/tai yrityksen palkittavalla työntekijällä voi olla esimerkiksi este saapua ao. tilaisuuteen.

Yrittäjäristi ja ansioristi voidaan tarvittaessa luovuttaa muussa yhteydessä, esimerkiksi yrityksen omassa tilaisuudessa. Joissakin tapauksissa yrittäjä ehkä anoo ja hankkii yrittäjä- tai ansioristin itsenäisesti suoraan Suomen Yrittäjiltä. Huomattakoon, että yrittäjä- ja ansioristien hakeminen ei ole yhdistyksen yksinoikeus.

Toimintaohjeet jäsenyrittäjille

Ole hyvä ja ota yhteyttä Vihdin Yrittäjiin seuraavissa tilanteissa:

 • Haluat ilmoittaa, tiedustella tai korjata omien ”pyöreiden” yrittäjyysvuosiesi täyttymistietoa.
 • Haluat, että yhdistys tekee puolestasi yrittäjä- tai ansioristihakemuksen Suomen Yrittäjille (yrittäjäristi, työntekijän ansioristi).
 • Nimenomaan et halua, että yhdistys hakee ja kustantaa  itsellesi kultaista yrittäjäristiä 20 vuoden yrittäjätoiminnasta.

Yhteydenotot

Yrittäjä- ja ansioristi- tai muita palkitsemistuotteita koskeviin tiedusteluihin vastaavat Vihdin Yrittäjien sihteeri ja hallituksen jäsenet.
Hallituksen jäsenten yhteystiedot tästä.

Eija Mäyrälä
Vihdin Yrittäjät ry:n sihteeri
Puh.  0400 411 052
sähköposti: eija.mayrala(at)tilipalveluem.fi