Nylands Företagare | Yrittajat.fi

Etsi

Nylands Företagare

Välkommen till Nylands Företagare
Nylands Företagare är den fjärde största bland regionorganisationerna inom Företagarna i Finland. Dess verksamhetsområde är hela Nyland förutom Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Nylands Företagare har 29 lokalföreningar av vilka många är svensk- och tvåspråkiga.

Ordförande för Nylands Företagare är styrelsens ordförande Kari Järvenpää från Hyvinge och viceordförande är vd. Eero Kokko från Mäntsälä, vd. Juhani Hyry från Lojo och vd. Ritva Lill-Smeds från Lappträks.

Medlemsservice
* regional intressebevakning
* rådgivning
* FIRMA, 6 nummer per år
* medlemsinfo vid behov
* medlemskort, som berättigar till många förmåner
* evenemang och kursverksamhet
* rekreation och socialt umgänge
* tidningen Suomen YrittäjäSanomat, 10 nummer per år
* FöretagarInfo varannan månad
* svenskspråkig service b.la tidningen Företagsnyckeln 5 nummer per år

Rådgivning Riksomfattande rådgivning
tel. (09) 229 221 kl. 9-16
Telefonrådgivning är avgiftsfri för medlemmarna i Företagarna i Finland
Genom att svenskregistrera dig får du service och info på svenska

Lokalföreningarna (ordföranden i lokalföreningar inom Nylands Företagare)