Etsi

Hyvä uutinen: Konkurssien määrä romahti

Konkurssien määrä on suorastaan romahtanut.

Konkurssien määrä on suorastaan romahtanut.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi-huhtikuussa pantiin vireille 905 konkurssia eli 18,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, rakentamisen, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä muiden palveluiden päätoimialoilla.

Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät kaupan päätoimialalla.

Sen sijaan konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan konkurssiin "menemistä" sanan varsinaisessa merkityksessä.

Kimmo Koivikko

kimmo.koivikko@yrittajat.fi