Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjät ihmettelevät jälleen perintälaskuja – voivat olla aiheettomia

Moni yrittäjä on saanut viime aikoina postitse maksuvaatimuksia, jotka saattavat olla perättömiä.

Moni yrittäjä on saanut viime aikoina postitse maksuvaatimuksia, jotka saattavat olla perättömiä.

Suomen Yrittäjien neuvontapalveluun on viime aikoina tullut useita yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka ovat saaneet Tampereen Laki ja Perintä Oy:n lähettämiä maksuvaatimuksia.

Maksuvaatimuksissa peritään alun perin Suomen Sopimusoikeusvalvonta Oy:n tai Suomalaisen Yrittäjän Edunvalvonta Oy:n saatavaa. Useassa tapauksessa alkuperäinen lasku on ollut yrittäjien mukaan aiheeton.

– Yrittäjä ei ole joko tehnyt minkäänlaista sopimusta tai tilausta väitetyn velkojan kanssa, tai sitten sopimus on irtisanottu jo ennen väitettyä laskutuskautta, kertoo Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Ville Kukkonen Yrittäjäsanomille.

Tampereen Laki ja Perintä Oy kiistää asian sähköpostitse.

– Yrityksen nimissä ei missään tapauksessa ole lähetetty aiheettomia maksuvaatimuksia, sanoo toimitusjohtaja Veikka Joki-Erkkilä.

Joki-Erkkilä on myös Suomen Sopimusoikeusvalvonta Oy:n toimitusjohtaja. Yritys toimi aiemmin nimellä Suomalaisen Yrittäjän Edunvalvonta Oy.

Pelkkä uhkaus trattaperinnästä ei aiheuta yritykselle maksuhäiriömerkintää

Yrittäjiä on ihmetyttänyt maksuvaatimuskirjeissä mainittu trattaperintä eli julkinen maksukehotus.

Kirjeissä lukee, että: ”Ellei velkaa suoriteta eräpäivään mennessä, siirrytään trattavaiheeseen. Siirtyminen trattavaiheeseen ja tratan asettaminen merkitsee yritykselle maksuviivetietoa sekä tratan protestointi maksuhäiriötiedon yrityksen luottotietoihin.”

Yrittäjiä on uhattu trattaperinnällä ja maksuhäiriömerkinnällä, vaikka yrittäjä olisi reklamoinut asiasta kirjallisesti.

– Jos maksuvaatimuskirjeen vastaanottanut yrittäjä kiistää maksuvelvollisuutensa, ei trattaperintää saa jatkaa. Perintälain mukaan trattaperintää saa käyttää ainoastaan erääntyneen, selvän ja riidattoman saatavan perimiseksi, Kukkonen korostaa.

Pelkkä maksuvaatimuksessa oleva uhkaus trattaperinnästä ei aiheuta yritykselle maksuviive- tai maksuhäiriömerkintää. Trattamerkintöjä voi tehdä vain luottotietoyhtiö.

Joki-Erkkilä kertoo Yrittäjäsanomille sähköpostitse, että Tampereen Laki ja Perintä Oy:llä on sopimus Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa.

Suomen Asiakastieto Oy:stä kerrotaan, että heillä on solmittuna trattojen protestointia koskeva sopimus Forive Laki Oy:n kanssa. Tampereen Laki ja Perintä Oy toimi aiemmin nimellä Forive Laki Oy.

Sopimuksen solmimisen edellytyksenä on ollut toimilupa perinnän harjoittamiseen. Yhtiöllä ei ole enää mainittua toimilupaa eikä yritys ole toimittanut trattoja protestoitavaksi vuoden 2012 jälkeen.

Suomen Asiakastieto Oy:stä todetaan yleisesti, että se edellyttää kumppaniensa noudattavat lainsäädäntöä, eikä riitaisten tai epäselvien saatavien perintään voi käyttää trattaa.

Muista reklamoida kirjallisesti

Kukkonen muistuttaa, että perusteettomasta laskusta on aina syytä reklamoida kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Tällöin yrittäjälle jää myös todiste tehdystä reklamaatiosta.

Yrittäjän on syytä reklamoida laskuttajalle ja perintätoimistolle heti, kun aiheettomia laskuja ilmaantuu. Perintätoimistolle ja alkuperäiselle laskun lähettäjälle voi esittää samat perustelut laskun aiheettomuudesta.

– Erittäin tärkeää on vaatia reklamaatiossa perinnän keskeyttämistä riitaisana asiana ja kieltää perintätoimistoa käyttämästä trattaperintää. Yrittäjän kiistettyä maksuvelvollisuutensa täytyy perintä keskeyttää perintälain nojalla eikä trattaperintää ole laillista käyttää, Kukkonen jatkaa.

Joki-Erkkilä sanoo, että Tampereen Laki ja Perintä Oy noudattaa perintälakia. Hänen mukaansa yritys lopettaa perinnän, jos velallinen kiistää maksuvelvollisuutensa.

– Mikäli velallinen ei esitä kiistämiselle perustetta tai vetoaa ainoastaan sellaiseen perusteeseen, jolla selvästi ei ole vaikutusta velallisen maksuvelvollisuuteen, perintää jatketaan, Joki-Erkkilä lisää.

Kukkonen huomauttaa, että mikäli velallinen kiistää perustellusti maksuvelvollisuuden, tulee perintäyhtiön välittömästi keskeyttää perintätoimenpiteet eikä perintää saa jatkaa. Saatavan riitauttamisen jälkeen laskuttajan ainoaksi vaihtoehdoksi jää nostaa kanne käräjäoikeudessa.

Kiistämisen perusteeksi riittää lähtökohtaisesti esimerkiksi se, että maksuvaatimuksen vastaanottanut taho reklamoi, että ei ole tehnyt sopimusta tai tilausta, johon perittävän saatavan väitetään perustuvan. Tällöin näyttövelvollisuus väitetystä sopimuksen syntymisestä tai tilauksesta on laskuttajalla.

Laskut ihmetyttivät myös viime keväänä

Suomen Sopimusoikeusvalvonta Oy:n laskut ovat herättäneet ihmetystä aiemminkin.

Viime vuoden toukokuussa Yrittäjäsanomat uutisoi perintälaskuista, joista ainakin osa saattoi olla aiheettomia. Tässäkin tapauksessa Suomen Sopimusoikeusvalvonta kiisti lähettäneensä aiheettomia laskuja.

Lisätietoa ja Suomen Yrittäjien antamia ohjeita reklamaation tekemiseen voi katsoa täältä.

Katri Simola

katri.simola@yrittajat.fi