Etsi

Kolme hyvää asiaa sote-sovussa

Hallituksen sote-suunnitelma pitää sisällään Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan monia hyviä Suomen Yrittäjien pitkään ajamia linjauksia.

Hallituksen sote-suunnitelma pitää sisällään Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan monia hyviä Suomen Yrittäjien pitkään ajamia linjauksia.

Hallitus pääsi lopulta sopuun sote- ja aluehallintouudistuksen päälinjoista. Mallia valmistellaan vielä, mutta Suomen Yrittäjien Anssi Kujalan mukaan se pitää sisällään varsinkin soten osalta paljon myönteisiä linjauksia.

 

1. Paikallisille yrityksille lisää mahdollisuuksia

 

Sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimii jo nyt paljon pk-yrityksiä. Kujalan mukaan nyt tehdyt linjaukset mahdollistavat uusien yritysten pääsyn markkinoille ja vahvistavat pienten yritysten asemaa. Näillä yrityksillä on suuri vaikutus alueittensa elinvoimaisuuteen.

– Menestyvä yritys tuo verotuloja ja työpaikkoja – nyt luotiin sille edellytyksiä. Tulkitsen kaikkien hallituspuolueiden nyt korostaneen markkinoiden toimivuutta puhumalla pienten ja keskisuurten yritysten tuottamien sote-palveluiden asemasta, Kujala sanoo.

 

2. Julkisille palveluille hintalappu

 

Tuotantotapojen monipuolistaminen edellyttää julkisen sektorin kustannustenlaskennan kehittämistä. Palveluiden todelliset kustannukset tulee avata ja kertoa.

– Hintalappujen avulla on helppo päättää, mitä palveluita kannattaa hoitaa itse ja mitä kannatta antaa yritysten hoidettavaksi. Vain kustannusten läpinäkyvyys mahdollistaa tuotannon tehostamisen ja edesauttaa palvelumarkkinoiden tasapainoista kehittymistä sekä sitä, että yksityisen sektorin toimijat ovat tasapuolisessa asemassa palvelutuottajina, Kujala sanoo.

Hallituksen linjauksessa edellytetään jo ennen palveluiden tuottamista alueita vertailemaan oman tuotannon tehokkuutta suhteessa yksityisen sektorin tuotantoon.

 

3. Tilaaja ja tuottaja erotetaan

 

Hallitus laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannon monipuolisuutta. Itsehallintoalue tuottaa tarvittava palvelut itse tai voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita.

– Tämä on pitkäaikainen yhteinen tavoitteemme, jota olemme esittäneet. Se nostaa samalle viivalle kaikki tuottajat, Kujala sanoo.

Itsehallintoalueet erottavat sisäisessä valmisteluprosessissaan ja -organisaatiossaan sote-järjestämistehtävien valmistelun itsehallintoalueen oman tuotannon johtamisesta.

– Tämä tarkoittaa, että tuotantoa johtavat ammattijohtajat erillään järjestämistä koskevasta päätöksenteosta, Kujala sanoo.

Itsehallintoalueiden järjestämistehtävään kuuluu palvelutuotantostrategian laatiminen. Strategiassa muun muassa määritellään, miten alueen palvelut tuotetaan.

– On hyvä muistaa, että vaikka nyt on tehty merkittäviä linjanvetoja jatkovalmistelun ohjeistukseksi, lakien valmistelu vasta alkaa.

Josi Tikkanen

josi.tikkanen@yrittajat.fi